Lokalpolitik

Uenighed om Hals-rapport

Borgmester Bent Sørensen (S) mener, at del af rapport renser Hals Kommune.

HALS:Det er kun i fyringen af Henriette Høgsbro, at advokatfirmaet Norrbom & Vinding rejser kritik af Hals Kommune. På en række andre punkter, som ikke har direkte relation til fyringssagen, finder det københavnske advokatfirma ikke anledning til at løfte pegefingeren. Den del af rapporten er borgmester Bent Sørensen (S) godt tilfreds med. - Jeg har følt det nødvendigt at få de her ting undersøgt, fordi der var sået tvivl om forvaltningens hæderlighed, og rapporten fortæller, at vi har hæderlige medarbejdere, som nok kan begå fejl en gang imellem. Men det kan alle, siger Bent Sørensen. Borgmesteren mener, at den anden del af rapporten punkt for punkt renser kommunen. Det gælder blandt andet forvaltningens information om fyringssagen til byrådet. Det gælder for eksempel sagen om den kammeratlige samtale, hvor gruppeformand Johannes Elsnab fra Venstre følte sig irettesat af forvaltningen, efter at han havde udtalt sig til NORDJYSKE, og det gælder en episode, hvor Keld Jul Vagner (V) følte sig overvåget af stabschef Jannie Knudsen. På fem andre punkter drager advokatfirmaet samme konklusion. For eksempel i forhold til kommunaldirektør Erik Schmidts udtalelser om, at Hou Skole hang i en tynd tråd. Rapporten afviser ikke, at Erik Schmidt skulle have sagt sådan, men den konkluderer, at udtalelsen hverken blev sagt - eller opfattet - som en trussel. Venstrepolitikeren Keld Jul Vagner læser ikke rapporten på samme måde som borgmesteren. Han mener ikke, at rapporten kan bruges som bevis for, at der ikke er begået fejl på andre punkter end i fyringssagen. - Jeg kan konstatere, at advokatfirmaet kommer frem til, at der ikke er retslige beviser i de her sager. Men der er jo heller ikke bevis for, at det ikke har fundet sted, og så står sagerne, hvor de stod fra begyndelsen - påstand mod påstand, siger Keld Jul Vagner.