Uenighed om investeringer

Venstre vil have stor investering med i helhedsprioritering

HJØRRING:For en gangs skyld er Hjørring Kommunes socialudvalg ikke enige. Det, der skaber uro, er, hvordan man finder en besparelse på 450.000 kr. ved at samle kommunens socialpsykiatriske væresteder. Flertallet i udvalget - socialdemokraterne og de konservative - ønsker at samle de tre væresteder i et Socialpsykiatriens Hus, som skal indrettes i den gamle plejestiftelse i Overgade 7. Samtidigt vil man opføre seks udslusningsboliger for sindslidende i Fynsgade 11 og 13. For at gennemføre planen er flertallet parat til at investere 9,2 mio. kr. i byggeriet, og det forskrækker Venstres gruppe, som stemmer imod: - Det er ikke, fordi vi ikke mener, der skal ske nogle investeringer på dette område, men simpelthen fordi vi mener, at det drejer sig om så mange penge, at det burde have været med i den samlede prioritering af budgettet, siger Kurt Mikkelsen (V). - Jeg synes, vi skylder det samlede byråd at se på, om det her er det, man overordnet ønsker at investere i. Endvidere sker der en masse på det socialpsykiatriske område. I løbet af foråret kommer der måske en helt ny struktur, og så er det måske en helt anden opgave, vi skal løse, siger Kurt Mikkelsen. Helmuth Zickert (S) forventer, at forslaget vedtages af det samlede byråd. - Det er ærgerligt, hvis ikke det vedtages, for så skal vi ud og finde de 450.000 kr. andre steder, og det vil give en voldsom serviceforringelse på området, siger Per Larsen (K). Kurt Mikkelsen håber, at økonomiudvalget vil behandle sagen mere overordnet: - Det må kunne tages som et eksempel på, hvordan prioriteringen ikke skal foregå. Man må kunne finde frem til en ordning, så alle sager prioriteres samlet, når vi holder budgetkonference. Jeg håber, man vil være med til at vente med den her sag, så den kan komme med på næste års prioriteringskonference.