Uenighed om job med tilskud til ledige fortsætter

Arbejdsminister vil have Frederikshavn Kommune til at oprette yderligere 74 pladser oveni de nuværende 44

FREDERIKSHAVN:Arbejdsminister Claus Hjorth Frederiksen (C) presser på for at få Frederikshavn Kommune til at oprette flere job med løntilskud til ledige dagpengemodtagere. Eksakt mener ministeren, at kommunen allerede bliver kompenseret for oprettelsen af yderligere 74 pladser oveni de nuværende 44 helårspersoner. Striden om hvor mange forsikrede ledige kommunen skal sende i jobtræning har stået på siden den seneste arbejdsmarkedsreform trådte i kraft i sommeren 2003, og ifølge formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Jørn Larsen (S), har man ikke til sinds at give sig og følge den udregning af kompensation og antal pladser ministeren gør brug af. Den er helt gal - Den er helt gal, fordi kompensationen gives til kommunerne under et. Nogle kommuner med få ledige tjener derfor på ordningen, mens andre, som Frederikshavn, med mange ledige, selv skal udrede adskillige millioner for at få tingene til at gå op, påpeger Jørn Larsen. Han fremfører, at de penge kommunen får stillet til rådighed fra den fælles pulje, beregnes efter kommunens skattegrundlag. - Men antallet af jobtræningspladser fordeles efter antallet af ledige. Vi får således kun 0,5 pct. af de samlede midler, men skal udfylde 1,3 pct. af det samlede antal jobtræningspladser. I 2004 ville det have kostet kommunen 6,8 mio. kr. ud af egen lomme. Penge som kun kunne findes ved at skære ned på andre områder, så det sagde økonomiudvalget nej til, siger Jørn Larsen. Kommunen har forlængst klaget sin nød til Kommunernes Landsforening (KL), der har erkendt problemstillingen og den utilstrækkelige bloktilskudskompensation til Frederikshavn. - KL lovede at tage sagen op ved den seneste forhandling med regeringen om kommunernes økonomi, men glemte det, så beregningsmodellen fortsætter uændret, beklager Jørn Larsen. Det fik sidst i 2005 arbejdsministeren til at henvende sig direkte til kommunen og kritisere, at der ikke er oprettet de 118 løntilskudspladser, som beregningsmodellen fordrer, og med en samtidig opfordring til, at det sker. - Aktivering i løntilskud er et af de bedste redskaber til at få ledige i ordinært arbejde og i den sammenhæng er den enkelte kommunes indsats meget vigtig, anfører Claus Hjorth Frederiksen i sit brev. Svarer ministeren Jørn Larsen og Arbejdsmarkedsudvalget har netop svaret tilbage, at kommunen kun får ca. en mio. kr. i kompensation, så den i forvejen har en yderligere udgift på 300.000 kr. på de 44 pladser, der er oprettet. - Frederikshavn Kommune lever med andre ord til fulde op til sin forpligtigelse set i forhold til den udmeldte kompensation, så derfor må din beregning på "yderligere 74 helårspladser" bero på en misforståelse, skriver arbejdsmarkedsudvalget og beder beskæftigelsesministeriet om at blotlægge egne beregninger. Det har ikke tirsdag været muligt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening til, om der ovenpå den første forglemmelse siden er taget skridt til en genforhandling af bloktilskudskompensationen. Det stillede KL allerede i sommeren 2004 Frederikshavn Kommune i udsigt.