Lokalpolitik

Uenighed om Løkkegade-byggeri

Teknisk udvalg og økonomiudvalget anbefaler hver sin model af omstridte boliger

LØKKEN:Lokalplanen for boligbyggeri i Løkkegade blev mødt med hidsige protester fra beboerne i kvarteret, og i teknisk udvalg er der stemning for at tage hensyn til nogle af indsigelserne og anbefale kommunalbestyrelsen at vedtage model C, hvor boligerne bliver trukket tilbage fra fortovskanten og kun bliver i halvanden etage (7,40 m). Økonomiudvalget anbefaler derimod kommunalbestyrelsen at holde fast i det oprindelige projekt, hvor husene bygges helt ud til fortovskanten og bliver op til to etager (8,40 m) høje. - De beboere, der har gjort indsigelse rykker hver sin vej, og det er jo svært at tage hensyn til, mener borgmester Knud Rødbro. Han understreger, at det sydligste at de ny huse trækkes tilbage fra fortovskanten, mens de øvrige kommer til at ligge i en skrå vinkel i forhold til Løkkegade, og dermed kun berører fortovskanten med det ene hjørne. Økonomiudvalget mener, at den model teknisk udvalg anbefaler, vil give problemer med p-pladsen. Vinderprojekt - Desuden er vi nødt til at holde os til det oprindelige vinderprojekt. Så er der ingen af de andre, der kom med bud på grunden, der kan komme efter os, siger Knud Rødbro. Tilsynsrådet har givet kommunen en næse for ikke at overholde gældende udbudsregler, da Løkkegade-grunden blev solgt. Vinderprojektet inddrog et større stykke jord, end det der var sat til salg, men et flertal i kommunalbestyrelsen valgte altså at lade handlen stå ved magt, fordi kommunen formentlig ellers ville blive mødt med et erstatningskrav fra købernes side. En mindretal i kommunalbestyrelsen mente dog, at udbudet trods alt burde gå om, bl.a. Tina Ussing Bømler (R), der sidder i økonomiudvalget, og hun kan fortsat ikke anbefale, at lokalplanen godkendes endeligt. - Kommunalbestyrelsen har skabt en utroligt dum situation for sig selv, mener Tina Ussing Bømler, der understreger, at hun ikke har noget at udsætte på køberne. - Det er politikerne, der har klokket i det, og nu får vi et byggeri, der slet ikke passer ind i Løkkegade, siger hun.