Lokalpolitik

Uenighed om ny ledelse i rådhuset

Mindretal tror ikke at problemer løses ved at ansætte økonomi- og planchef

FJERRITSLEV:Ideen med at opbygge en ny og bedre organisation på rådhuset i Fjerritslev er blevet diskuteret for tredje gang i økonomiudvalget, efter at en særdeles kritisk rapport fra Kommunernes Revision om kommunens økonomistyring kom frem i vinter. Nu siger et flertal, bestående af borgmester Otto Kjær Larsen (V), Vagner Simonsen (V) og Per Halsboe-Larsen (S), god for at anbefalingerne i rapporten følges, og at kommunen dermed ansætter en overordnet økonomi- og planchef, formentlig med virkning fra 1. oktober. Samtidig nedlægges stillingen som teknisk chef, og der oprettes en ny stilling som afdelingsleder i teknisk forvaltning, der kommer til at høre ind under en fælles økonomi- og planforvaltning. Den nye økonomi- og planchef, som forventes at være en højtuddannet administrator, skal endvidere være stedfortræder for kommunaldirektøren. På sigt er det desuden tanken at oprette en smal direktion på rådhuset, bestående af kommunaldirektør og en nyansat vicekommunaldirektør, som det også foreslås i rapporten. Der sker efter planen ikke organisatoriske ændringer i fagområderne skat og borgerservice, socialforvaltning og børne- og kulturforvaltning. To medlemmer af økonomiudvalget, Steen Andersen og Ejler Winkel, begge UP, er ikke tilfredse med den valgte model. De har fået ført til protokols, at der i rapporten er afdækket et ledelsesproblem på rådhuset, som ansættelsen af en ny økonomi- og planchef ikke løser. Steen Andersen vil ikke gå i detaljer med begrundelsen, men henviser til et afsnit i rapporten, der siger, at chefgruppen ikke fungerer efter hensigten, at der er uklarheder i gruppens interne arbejdsdeling og utydelig kommunikation om den overordnede køreplan for kommunens udvikling. - Vi er også bekymret for, at teknik- og miljøområdet bliver nedprioriteret, når ledelsen lægges ind under økonomifunktionen. Vi tror ikke på, at de to områder kan rummes i en og samme person, tilføjer Steen Andersen. Følger anbefalingerne Borgmester Otto Kjær Larsen siger om flertalsbeslutningen, som nu går videre til kommunalbestyrelsen, at den følger anbefalingerne i den kritiske rapport. - Vi ved godt, at der har været og er problemer flere steder i organisationen, også i ledelsen. Men vi har allerede taget fat på at løse dem, og nu arbejder vi videre efter anbefalingerne fra Kommunernes Revision, fastslår borgmesteren. - Forvaltningen har jo selv bedt om at få lavet analysen, fordi man vidste, at der var problemer, tilføjer han. Spørgsmålet om den kommende struktur på rådhuset skal diskuteres i kommunalbestyrelsen på onsdag. Helt konkret skal der tages stilling til oprettelsen af en åremålsstilling som økonomi- og planchef, og om der skal arbejdes hen mod løsningen med en smal direktion.