Ungdomsuddannelser

Uenighed om nyt plejehjem

Det, der fik budgetforhandlingerne til at bryde sammen, var planerne om et nyt plejehjem i Brønderslev.

Politikerne er uenige om planerne om et plejehjem på Kvickly-grunden.

Politikerne er uenige om planerne om et plejehjem på Kvickly-grunden.

Den borgerlige gruppe forlod fredag budgetseminaret, da de ikke mener, at der er tilstrækkeligt med oplysninger omkring økonomien, ligesom de er uenige i placeringen. Status på sagen om plejehjemsbyggeriet er, at der er lavet et såkaldt Skema A, som beskriver, hvad man ønsker af plads med mere, og det indebærer, at arbejdet med at udarbejde et forslag til projektet kan gå i gang. Det er Boligforeningen PM og Kuben, der skal stå for byggeriet. 20 byrådsmedlemmer har stemt for dette skridt lige før jul. Beskrivelsen af projektet tager udgangspunkt i, at det skal ligge på Kvickly-grunden. - Forudsætningen for udbuddet er placeringen på Kvickly-grunden, men hvis ikke økonomien holder, så er det en ny situation. Men man er nødt til at have et udgangspunkt, projektet er tegnet til den plads, siger Lene Hansen (S). Der er ikke truffet endelig beslutning i sagen. - Vi forbeholder os ret til at se det endelige forslag, før vi kan tage stilling, siger Thomas Krog (SF). V, K og DF mener, at et byggeri i tre etager er uhensigtsmæssig og efterlyser tal på projektet. Begge grupper har sat penge af til plejehjemsbyggeri i 2012 og 2013. Arne M. Jensen vil ikke lægge skjul på, at det er et tak for sidst, hvor S og SF omstødte en beslutning omkring Risagerlund som friplejehjem, da de overtog roret 1. januar 2011.