Børnepasning

Uenighed om privat børnepasning

Kan ung pige på 16 år passe børn med tilskud

NY FREDERIKSHAVN: Alle kommuner skal give tilskud til forældre, der vælger privat børnepasning i stedet for et kommunalt dagtilbud i dagpleje, vuggestue eller børnehave. I den nye Frederikshavn Kommune er der imidlertid opstået politisk uenighed om, hvem der er kvalificeret til at passe børn. Det drejer sig om en enkelt sætning i de retningslinier, der skal følges, når en privat børnepasser skal godkendes: ” Det foreslås desuden, at der skal være krav om, at børnepasseren skal være minimum 18 år.” Venstres gruppe i børne- og ungdomsudvalget ønsker en aldersgrænse på 16 år. - I Danmark har vi en lang tradition for, at unge piger efter folkeskolen tager et år i huset med blandt andet at passe børn. Vi mener, at familier, der vælger den løsning også skal have mulighed for at få kommunalt tilskud, forklarer Frode Thule Jensen (V). I princippet er der selvfølgelig ikke noget til hinder for, at familier kan fortsætte med at ansætte ”ung pige i huset” på 16 år, selvom kommunen vedtager en grænse på 18 år. Så får man blot ikke tilskud. - Men i Venstre synes vi, at der også skal gives tilskud til børnepassere på 16-18 år. Hvis familier får tilskud, accepterer de samtidig kommunalt tilsyn med pasningsordningen i eget hjem. Jeg mener, at en pige på 16 år kan være fuldt ud lige så kvalificeret til at passe børn som en på 18 år, udtaler Frode Thule Jensen. Han mener, at en ung pige i huset er en stor fordel både for den unge, for børnene og forældrene. Familien som helhed får en mere rolig hverdag uden stress. - Jeg synes dog, at man kun skal have ung pige i huset for børn op til tre år. Derefter er det vigtigt, at et barn kommer i børnehave for at blive socialiseret, siger Frode Thule Jensen. Da et socialdemokratisk medlem havde meldt afbud til mødet i børne- og ungdomsudvalget, kom det til at stå 3-3 ved afstemningen. Dermed bliver sammenlægningsudvalget, der skal afgøre den politiske tvist om aldersgrænser. Formålet med en ordning med mulighed for privat børnepasning er at give forældrene en valgmulighed. Tilskud kan gives både til private børnepasser i eget hjem og til en plads i en privat dagpleje. I Frederikshavn ydes tilskud på 75 procent af den billigste kommunale nettoudgift til dagtilbud. For børn op til tre år er tilskuddet maksimalt 4.500 kroner og for aldersgruppen fra tre år til skolestart kan der højst gives tilskud på 2.565 kroner. I Frederikshavn regner man med at føre tilsyn med private ordninger fire gange. Kommune vil lægge vægt på at føre tilsyn med de pædagogiske forhold, de fysiske rammer samt børnenes sikkerhed og udvikling.