Socialforsorg

Uenighed om regler for at tælle piller

Embedslægen og Sundhedsstyrelsen er ikke enige om tolkning af reglerne

Pillerne til 200-300 skal tælles op af sygeplejersker. Arkivfoto

Pillerne til 200-300 skal tælles op af sygeplejersker. Arkivfoto

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Der skal kun ansættes halvanden eller to sygeplejerske i Brønderslev Kommune til at tælle piller op til ældre. Det slår formand for socialudvalget, Ole Jespersgaard (S) fast, efter at der i går kom nye oplysninger frem i sagen. Det var ventet, at medicin til 400-600 skulle tælles op af sygeplejersker. Men det bliver kun 200-300. Ole Jespersgaard understreger, at baggrunden for ændringerne i brugen af dosispakket medicin i Brønderslev Kommune, er den vejledning, som er udsendt af sundhedsstyrelsen i juni 2006. Ifølge Ole Jespersgaard er der uenighed de lærde imellem. - Vi har kontaktet embedslægen i Nordjylland for at spørge, hvordan vi skulle tolke reglerne, og vi fik oplyst, at hvis vi kommer hjem, hvor borgerne får dosispakket medicin, og hjemmehjælperen hjælper borgeren med at indtage medicinen, betragtes det som medvirken i borgerens medicinadministration, og vi ville derfor være forpligtiget til at lave medicinliste/medicinjoural hos disse borgere. Desuden bliver det påpeget i embedslæge-tilsyn på plejehjem, at kommunen bør have et énstrenget medicinsystem. Det indebærer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at borgere både for dosispakket medicin samt medicin ved siden af som medicin-doseres af kommunens personale, og hvis det sker, skal der være en medicinjournal, der giver et samlet overblik over borgerens medicin. De personer, der skal have doceret medicin af en sygeplejerske, er dem, der får delvis medicindosering, personer med hyppige medicinændringer og personer, der er i ambulant behandling. Ifølge Ole Jespersgaard har Brønderslev Kommune forsøgt at få apoteket i tale omkring spørgsmålet. - Vi har ingen reaktion fået fra vor henvendelse i maj i fjor, siger Ole Jespersgaard. Brønderslev Kommunes socialudvalg skal i dag behandle sagen. Udvalget ventes at beslutte, at de 200-300 skal have talt medicin op, for at følge reglerne. Ifølge Ole Jespersgaard bliver udgiften mellem 500.000 kr. og 600.000 kr. til ansættelse af sygeplejerske. Men han forsikrer, at det ikke kommer til at gå ud over plejen af ældre.