Skolevæsen

Uenighed om skole i Hundelev

Gruppe af borgere er utilfredse med skolebestyrelsen - Hundelev vil gerne have Løkkens overbygning

Hund­elev Sko­le blev ud­byg­get i 2004 og bur­de være over­byg­nings­sko­le for bør­ne­ne i Løk­ken og Vren­sted, me­ner de i Hund­elev.ar­kiv­fo­to: Bent Bach

Hund­elev Sko­le blev ud­byg­get i 2004 og bur­de være over­byg­nings­sko­le for bør­ne­ne i Løk­ken og Vren­sted, me­ner de i Hund­elev.ar­kiv­fo­to: Bent Bach

HUNDELEV:En kritisk brevveksling har i den senere tid fundet sted mellem skolebestyrelsen på Hundelev Skole og en gruppe af borgere i Hundelev, der kalder sig Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn. Gruppen repræsenterer en lang række aktører i Hundelev. Det handler om Hundelev Skole, og de to grupper er sådan set enige om, at de ønsker en stærk skole i lokalsamfundet. Men Udviklingsgruppen er ikke tilfreds med skolebestyrelsens indsats for at bevare skolen i den ny skolestruktur, som er under behandling netop nu. Derfor har gruppen skrevet til skolebestyrelsen, og de spørger blandt andet: ¿Har man diskuteret eller vurderet, hvad forældrene foretrækker? Eller påtænkt en egentlig brugerundersøgelse? Har man tænkt på at høre fx. forældregruppen, udviklingsgruppen eller arrangere offentligt møde eller på anden måde debat om de nævnte forhold?¿ - Vi er en stor del, der ikke synes, de har gjort det, som mange andre stemmer for. Vi synes ikke, der har været kommunikation med skolebestyrelsen. De burde have lagt ud det ud til offentligheden, så vi kunne samarbejde om det, siger gruppens koordinator Mette Sørensen. Andre skoler Baggrunden for konflikten er, at det i den ny skolestruktur ser ud til, at Hundelev Skole kommer til at være med i et skolecenter sammen med skolerne i Vrensted og Løkken med Løkken Centralskole som overbygningsskole. Det har vakt utilfredshed hos Udviklingsgruppen, der mener, at skolebestyrelsen ikke har været på mærkerne i tide og f.eks. foreslået, at man kunne arbejde sammen med andre små skoler som Skallerup og Rakkeby i stedet for at komme sammen med en overbygningsskole, som så bliver den store i centret. Gruppen ønsker, at Hunde-lev selv skal være overbygningsskole i skolecentret, som godt kunne rumme Løkken, Vrensted, Rakkeby og evt. Skallerup. Mette Sørensen medgiver, at de nok ikke bliver glade for den melding i Løkken: - Men vi tror ikke på at børnefamilier har en fremtid i Løkken med den struktur, de har lavet. Det er dyre huse, som børnefamilier ikke har råd til. Det er blevet en turistby, derfor er det mere fremtidssikret at ligge overbygningen i Hundelev, mener Mette Sørensen, der efterlyser mere slagkraft bag bestyrelsen: - Vi mener ikke, de har sagt det godt nok og hårdt nok. Vi tror, at hvis vi også siger det, så kan det måske hjælpe, siger hun. Udviklingsgruppen har derfor sendte et brev til lokalpolitikerne i børne- og undervisningsudvalget og til de lokale politikere fra den gamle Løkken Vrå Kommune i håbet om at blive hørt - og det er da også sidste chance, da udvalget på et møde i morgen skal lave deres endelige indstilling til byrådet om, hvordan de ny skolecentre skal se ud. Kritik er alt for sent Skolebestyrelsen svarer i et brev til udviklingsgruppen, at bestyrelsen allerede har gjort en del og blandt andet i sit høringssvar foreslået, at Hundelev Skole bliver overbygningsskolen i området i stedet for Løkken. Desuden peger de på, at Rakkeby har ønsket at gå sammen med Bagterp, mens Skallerup har ønsket at gå sammen med Holmegård, så skulle man noget den vej, så skulle man have været ude af hullerne for længst. ¿Det kan undre bestyrelsen, at man først nu, hvor løbet er kørt og høringssvaret givet, kommer frem med sine meninger¿, siger bestyrelsen. - Det er positivt, at de er engagerede, men vi er ikke enige i, at vi har sovet i timen, som der lidt står mellem linjerne. I maj sidste år sendte vi et blev til politikerne om hvad vi mente, og igen i september sidste år skrev vi til den i et høringssvar, siger formand for skolebestyrelsen, Anders Jensen. Igen i den høringsfase, der netop har været, mener han også at bestyrelsen har sagt sin mening godt nok, de skriver fx.: ¿Vi mener, at argumenterne for fælles ledelse og oprettelse af skolecentre er gennemhullede og tynde. Vi mener at have bevist, at vi er bæredygtige fagligt og økonomisk¿ og ¿Overbygningen kunne placeres i Hundelev, da Hundelev har det største elevgrundlag af de tre skoler¿. Siden har udviklingsgruppen igen skrevet til bestyrelsen, idet gruppen ikke mener at have fået svar på alle sine spørgsmål.