Lokalpolitik

Uenighed om svinefarm på Torslev Kær

Tre økonomiudvalgsmedlemmer vil ikke give tilkendegivelse vedrørende omdiskuteret svinefarm

BROVST:Gårdejer Henrik Fenger vil gerne bygge en svinefarm på sin ejendom på Torslev Kær 26. Det er et plan, som ikke alle er lige begejstret for. Oprindelig ville Henrik Fenger have den nye svinefarm placeret cirka 1,5 kilometer fra sin ejendom, men den placering løb ind i adskillige protester fra både naboer, andre borgere og fra lokalkomitéen af Danmarks Naturfredningsforening. Ud over placeringen har mange af indsigelser gået på, at svinefarmen blandt andet vil medføre en værdiforringelse af de omkringliggende ejendomme. Ny placering af svinefarm Nu har Henrik Fenger så flyttet placeringen svinefarmen med cirka 800 meter mod øst. Staldbygningen er som i den tidligere ansøgning en lang bygning, der nu placeres parallel med vejen Tøtterne. Gylletanken placeres syd for ejendommen og anlægget skal omkranses af et flerrækket hegn af løv- og nåletræer. Tanken er, at anlægget derved på afstand vil ligne en vildtremisse. Nordjyllands Amt skal nu tage stilling til, om der skal udarbejdes en VVM redegørelse med efterfølgende regionplantillæg. Før amtet vil gå i gang med det arbejde, ønsker de dog at få en tilkendegivelse fra Brovst Kommune. Kommunen skal tilkendegive, at svinefarmen på visse betingelser vil kunne godkendes. Ifølge Planlovens må der nemlig ikke opføres ny bebyggelse i landzoner uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Ingen sag endnu Sådan en tilkendegivelse vil fire af økonomiudvalgs syv medlemmer gerne give. Det er Jens Dahl (UP) og Venstres Henry Kronborg, Kurt Mølgaard og borgmester Mogens Gade. - Mit personlig udgangspunkt er, at amtet får vetoret og Fenger kan så anke det. Når jeg synes, at det kan gå an, skyldes det, at placeringen er flyttet yderligere 800 meter væk fra naboerne, siger Mogens Gade. Han hæfter sig også ved, at der dermed er forsøgt at tage hensyn til naboerne og at den eneste, som vil komme til at bo indenfor 1800 meter fra svinefarmen, er landmanden selv. - Vi vil gerne høre, om amtet vil arbejde med den placering. Ender amtet med at sige ja, så starter sagen. Lige nu er der ingen sag, pointerer Mogens Gade. Klistre svinefarm på Tre medlemmer af økonomiudvalget vil ikke give sådan en tilkendegivelse til amtet. Det er Ragnhild Poulsen (UP) og Socialdemokraterne, som også stillede sig på bagbenene for et lille årstid siden, da kommunalbestyrelsen behandlede en tidligere ansøgning for denne svinefarm. - Vi mener ikke, at der skal ligge en svinefarm der. En tilkendegivelse vil være en tilkendegivelse af, at man ønsker det, udtaler Ole Christensen (S). - Jeg ved ikke, hvorfor det skal pakkes ind, tilføjer han. Ole Christensen peger på, at området er unikt og naturskønt og han frygter, at en svinefarm vil ødelægge det. - Vi bryder os ikke om, at der i det åbne land skal klistres en svinefarm op, siger Ole Christensen. Ingen svinefabrik Ragnhild Poulsen peger i lighed med Ole Christensen på, at - Det er et unikt naturområde, hvor der ikke skal ligge en svinefabrik. Der er mange ting, som siger, at det ikke skal være sådan, siger hun . Ragnhild Poulsen henviser til, at der er tradition for planteproduktion i det område og derfor vil det være synd med en svinefarm. Nu skal kommunalbestyrelsen diskutere, hvorvidt man skal komme med en tilkendegivelse af kommunens side. En tilkendegivelse er ikke en afgørelse og derfor skal sagen ikke sendes i høring. Høringsperioden vil først komme efter en eventuel afgørelse.

Forsiden