Uenighed om tal

Bindslev Skole mener, at børnene har haft timer nok. Det er ikke dokumenteret, siger Skolestyrelsen, der nu vil have svar for tredje gang

HJØRRING:På Bindslev Skole afviser souschef Per Fosgaard, at der i skoleårene 2003-2006 skulle være undervist i for få timer på samtlige skoletrin på skolen. - Vi overholder lovens krav, og børnene får det timetal, de skal have, siger han. Det var Per Fosgaard selv, der indberettede timetallene tilbage i 2006, men han har ikke noget at gøre med den nye timetalsindberetningen, som skolerne blev bedt om at komme med i februar 2007. Han kan derfor ikke gå i detaljer med, hvorfor de ikke har dokumenteret timetallet til Skolestyrelsens tilfredshed. - Der er ingen, der kan sige noget om det før efter ferien. Men det kan f.eks. være noget med, at vi giver nogle fag et andet navn end det, Skolestyrelsen kalder dem. Jeg er helt sikker på, at børnene til fulde får det undervisning, som loven kræver, siger Per Fosgaard. I Skolestyrelsen har man kigget på tallene for Bindslev Skole en ekstra gang i forbindelse med denne artikel. - Når vi kigger på de tal, der er indberettet, så er der for få undervisningstimer, siger Jacob Hess. Foreholdt at der skulle være tale om indberetningsfejl, siger kontorchefen for Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling i Skolestyrelsen: - Nøjagtig som de øvrige kommuner, så har der været tre muligheder for at søge råd hos UNI-C (virksomhed under Undervisningsministeriet, red.). Vi var nødt til at sætte en streg i sandet på et tidspunkt, men hvis skolerne og kommunen har vanskeligt ved at forstå vores brev, så er de mere end velkomne til at give os et kald, så vi kan hjælpe dem. Vi kan ikke på baggrund af dokumentationen for den pågældende skole lægge til grund, at de har opfyldt mindstekravet for de enkelte fag, siger Jacob Hess. Hjørring Kommune vil nu gå tallene efter i sømmene en gang til. - Vi vil nu undersøge sagen igen. Hvis der skulle være noget om det, så er min forventning, at i hvert fald de børn, der stadig er i skolesystemet i dag, har indhentet den undervisning, de eventuelt mangler i kraft af, at vi ligger over det vejledende timetal nu, siger børne- og undervisningschef i Hjørring Kommune, Bjarke Langkjær. I alt fem skoler i Hjørring Kommune har fået besked på fra Skolestyrelsen, at de skal give børnene faglig kompensation for de timer, der mangler. Det drejer sig udover Bindslev om skolerne i Hørmested, Lendum, Hundelev og Hirtshals. Det gælder dog ikke elever, der har manglet timer i 7. til 9. klasse – for de er gået ud af folkeskolen.