Uenighed om testpladser for kæmpemøller

Naturstyrelsen ser Trudslev Kær og Gårdbo Sø som egnede steder - høringsparter er imod planerne

Prototyper til nye og større havvindmøller på op til 250 meter skal først testes i en serie på land, inden produktion egentlige havvindmøller sættes i gang. Derfor har Naturstyrelsen udpeget potentielt egnede testpladser, herunder i Hjørring Kommune.

Prototyper til nye og større havvindmøller på op til 250 meter skal først testes i en serie på land, inden produktion egentlige havvindmøller sættes i gang. Derfor har Naturstyrelsen udpeget potentielt egnede testpladser, herunder i Hjørring Kommune.

Trudslev Kær ved Vrensted og Gårdbo Sø mellem Tuen og Ålbæk er stadig potentielle områder for test af kæmpevindmøller efter at Naturstyrelsen har screenet hele landet for egnede steder. De to områder i Hjørring Kommune er med i en pulje på 24 potentielt egnede arealer i hele landet efter, at styrelsen har undersøgt og lavet en miljøvurdering af i alt 197 arealer. Udpegningen af de 24 arealer er en del af den landspolitiske aftale om et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild, hvor der også i perioden frem til 2020 skal findes pladser til mellem 40 og 80 serie 0-vindmøller med en højde på op til 250 meter. Naturstyrelsen har netop offentliggjort en rapport over screeningen, og her er vedlagt nogle høringssvar, som bestemt ikke er enige i udpegningen af de to steder i Hjørring Kommune. Avisen har tidligere i år (21.06) skrevet om kommunens indvendinger mod begge placeringer. Også Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet og Kulturarvsstyrelsen mener begge steder er uegnede for test af serie 0-møller. DN gør opmærksom på at hele 17 af de 24 områder er lavbundsområder. De to områder i Hjørring rummede engang Vendsyssels to største søer Gårdbo Sø og Ingstrup Sø. DN ser dem som oplagte emner til naturgenopretningsprojekter. Friluftrådet er enig med DN om Gårdbo Sø, og mener kæmpe testmøller i Trudslev Kær strider imod fritids- og turistinteresser på grund af nærhed til Løkken. Kulturarvsstyrelsen er helt enig med Hjørring Kommune i, at testmøller i det område vil forringe den kulturhistoriske oplevelse af Børglum Kloster og egnen omkring det. Hensynet til kulturmiljø er også baggrunden for at styrelsen finder Gårdbo uegnet som testplads. For Ørnereservatet vil 200 til 250 meter høje vindmøller i den tørlagte Gårdbo Sø være en direkte katastrofe. Det skriver Ørnereservatet i et af høringssvarene og synspunktet bakkes op af Tversted Turistforening. Naturstyrelsens udspil med to mulige testpladser i Hjørring Kommune skal ikke behandles politisk endnu. Det sker i det øjeblik en vindmølleproducent og en lodsejer aftaler et projekt. Så skal kommunen tage konkret stilling til projektet, men det er Naturstyrelsen, som står for VVM processen og laver yderligere undersøgelser til en VVM redegørelse. Om det er en god eller dårlig ide at Hjørring Kommune får testmøller vil formanden for teknik- og miljøudvalget ikke svare på endnu. - Jeg vil først sætte mig ind i sagen før jeg tager stilling til det. Generelt er en god ide med vindmøller, men om det er det ved Vrensted eller Gårdbo Sø vil jeg ikke udtale mig om. Dertil kender jeg forholdene for lidt, siger Jørgen Bing (SF).