Uenigheden ulmer i Ny Alliance

Alliancens to medlemmer af Folketinget er uenige om integrationspolitik og ulandsbistand

KØBENHAVN:Der hersker stor tvivl om, hvilken politik partiet Ny Alliance vil føre på en række centrale punkter. På en række centrale punkter er det nye partis to medlemmer af Folketinget, Naser Khader og Leif Mikkelsen, uenige. Blandt andet erklærer Leif Mikkelsen, der i går forlod Venstre, sig uenig i én af de få målsætninger, som Ny Alliance allerede har udmeldt. Partiet vil øge ulandsbistanden til én procent af Danmarks bruttonationalprodukt, men det er unødvendigt, mener Leif Mikkelsen. - BNP stiger hvert år, og derfor betaler vi mere og mere i ulandsbistand målt i kroner og ører. Jeg mener, at beløbet er i orden, siger Leif Mikkelsen. Også ét af de centrale punkter i regeringens integrationspolitik, den såkaldte 24-års-regel, skiller de to politikere. Reglen betyder, at begge parter i et ægteskab skal være ældre end 24 år for at få familiesammenføring. Målet er at forhindre tvangsægteskaber, men i en rundspørge, som DR lavede op til folketingsvalget i 2005, sagde Naser Khader, at han tvivler på, om reglen hjælper kvinderne. Leif Mikkelsen er til gengæld overbevist om, at 24-års-reglen har forhindret tvangsægteskaber. - Og jeg skal have gode argumenter for at fjerne beskyttelsen af indvandrerkvinder, siger han. Ny politik Trafikpolitikken er et tredje skillepunkt. Naser Khader vil have mere fokus på kollektiv trafik, men forbedringer af busser, toge og skinner må ikke ske på bekostning af nye motorveje, mener Leif Mikkelsen. - Det er vejene, der binder Danmark sammen, så folk i yderområderne også kan komme frem. Og motorvejen ind til København er jo et kaos i dag, mener Leif Mikkelsen. NORDJYSKE prøvede hele fredagen at få en kommentar til sagen fra Naser Khader, men han ringede ikke tilbage. Til trods for uenighederne forventer Leif Mikkelsen dog, at medlemmerne af Ny Alliance vil kunne finde fælles fodslag. - Der er mere, der samler os, end der skiller, og mine synspunkter står helt åbne. Jeg er klar til en ny politik og en ny alliance, siger han.