Aalborg

Uetisk dækning

BØRNEMISHANDLING:TV 2 Nord dækker en sag om børnemishandling i Aalborg Kommune. Stationen sender en reporter til åstedet. I nabolaget til huset, hvor det nu fængselsdømte par er blevet udsat for fysisk overgreb i form af overmaling af vægge med skældsord og sten gennem ruderne, finder TV 2-reporteren lokale beboere. Nu skal offentligheden orienteres om folkestemningen på stedet. Eller hvilken dagsorden har redaktionen i Aabybro udstyret journalisten med? Hun får i hvert fald fat i en lille pige, der intet galt ser i tilsviningen af huset, for de er jo svin. Der er ikke noget galt med pigen. Det er TV Nords udstilling af det uforløste og ureflekterede og i virkeligheden helt forsvarsløse, der er helt fejlvurderet og uetisk. Spurgte man samme aldersgruppe over hele landet, ville man nemt kunne få dem til at gå ind for dødsstraf. Så langt er flertallet af den voksne vælgerbefolkning dog ikke nået. Det lykkes også journalisten - eller hvordan er det nu, TV Nords medarbejdere er uddannet? - at få en kvinde til at udtrykke, at nok er det forkert at gribe til selvtægt, men ondt af forældrene, det har hun ikke. Det ophævede lidt virkningen af det første udsagn. Redaktionel udstilling af det folkelige, hvor fjernsynet hjælper til at umenneskeliggøre lige netop der, hvor der helst må være en rest af menneskelighed i forhold til den dømte sygeplejerskes og pædagogs umenneskelighed. Ellers er der jo ingen forskel på det gode og det onde. Det var også let for TV 2-reporteren at få et vidne til at udtrykke, at med ondt skal ondt fordrives. De skulle nu nok have haft nogle tæsk. Det kunne blive følgen af det, sagde han en anelse truende eller måske bare lidt forventningsfuldt. Animal Farm-redaktionen i Aabybro, med sikkerhed tildelt en Smiley for det altid åbne smilende studieværtudtryk, der præsenteres. Måske smiler de afværgende, undskyldende for den overfladiske gengivelse af tv-virkelighedens minuttyranni, som de er underlagt. Dog kunne man nu og da ønske sig et sprogligt serviceeftersyn, et indholdsmæssigt mere gennemtænkt udtryk, især hvor det gælder fremstilling af store følelsers udladning. Så bliver det lettere at klare TV 2-Nord sprogfejl, skønt for opklaringen af hvem, det handler om, når der tages fejl af “hans og sin”, kan den sproglige pedant sagtens klare.