Uetisk skat på forsøgspersoner

"Velkommen til laboratoriet. Må vi bede om dit skattekort?"

Sådan har den danske stat i årevis behandlet frivillige forsøgspersoner i videnskabelige forsøg: som lønarbejdere. Men dét stempel er under al kritik, mener flere af landets mest respekterede forskere. Beskatningen skaber ikke blot bureaukrati og gør det sværere at skaffe forsøgspersoner - den er også uetisk, siger professor Bengt Saltin fra Rigshospitalets Center for Muskelforskning. - Det er vanvittigt at behandle deltagelse i forsøg som et lønarbejde, der skal beskattes. Man overskrider helt klart en etisk grænse, og det er yderst uheldigt, siger Bengt Saltin. - Den betaling, de frivillige i vores forsøg får, er en symbolsk erstatning for ubehag og smerte. Bengt Saltin mener, at den danske beskatning er i strid med Helsinki-deklarationen om forskning på mennesker. Den fastslår, at penge aldrig må være en motivation til at deltage i videnskabelige forsøg. Direktør Finn Kamper-Jørgensen fra Statens Institut for Folkesundhed er formand for den Centrale Videnskabsetiske Komité - landets øverste myndighed i sager om forsøg på mennesker. Han støtter Bengt Saltin i, at beskatningen sender et beklageligt signal. - Etisk bryder jeg mig ikke om, at man behandler det at stille sin krop til rådighed som lønarbejde. Og det signalerer skattepligten, siger Finn Kamper-Jørgensen. Alligevel vil regeringen stramme kursen yderligere over for forskerne. Tidligere på året understregede skatteminister Svend Erik Hovmand (V) over for sundhedsmagasinet Dit Liv, at forskerne skal indberette hver eneste krone, de udbetaler. Ved samme lejlighed lovede ministeren at stoppe en husaftale mellem Aarhus Universitet og ToldSkat i Århus, der lod småbeløb under 500 kroner slippe uden om skattepligten for at spare begge parter for administration. Der er ingen bagatelgrænse for honoraret for forsøg, sagde ministeren. Men dér slår regeringen hovedet på sømmet, siger professor Bengt Saltin. - At bruge ordet "honorar" er jo helt hen i vejret. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Forskningsminister Helge Sander (V), der holder efterårsferie.