Ufaglærte nordjyder: Et truet folkefærd

Finanskrisen rammer ufaglærte i Nordjylland særlig hårdt

Uddannelse betaler sig. Det er en gammel sandhed, og specielt i Nordjylland er den værd at bide mærke i. For her forsvinder job for folk, der kun har en grunduddannelse, i et særlig højt tempo. I 1993 var der i Nordjylland godt 110.000 medarbejdere uden anden uddannelse end deres folkeskole. I 2010 var der bare 73.000 - et fald på 37.000. Samtidig stiger antallet af ansatte med en uddannelse støt, og nu har de to kurver så krydset hinanden, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Tallene viser også, at Nordjylland på det punkt er fem år bagud sammenlignet med resten af landet. På landsplan krydsede kurverne for ansatte med og uden en videregående uddannelse allerede hinanden i 2005. Altså fem år før det skete i Nordjylland. Tallene afspejler de mange arbejdspladser for folk uden uddannelse, som Nordjylland har tabt i de seneste år, samtidig med at nye arbejdspladser er kommet til for folk med uddannelse. Ufaglærte job væk - Tag nu bare portvirksomheden Crawford, der lige er lukket i Hobro, siger fuldmægtig ved Beskæftigelsesregion Nordjylland, Kurt Nielsen. Han vedgår, at mange højtuddannede nordjyder også er hårdt ramt af arbejdsløshed. - I perioder er det svært for mange grupper, for eksempel de nyuddannede akademikere. Men hvis man ser det over et livsforløb, er der ingen tvivl om, at det er en god ide at tage en uddannelse. Mange ufaglærte job er forsvundet. Tal fra Jobindsats.dk afspejler, at den udvikling er accelereret de seneste år i det nordjyske. Fra 2008 til 2010 er antallet af ansatte med en erhvervskompetencegivende uddannelse faldet med knap fem procent. Kedeligt, selvfølgelig, men ikke så slemt, som for de ufaglærte, hvor faldet er næsten tre gange så stort: 13,2 procent. Finanskrisen ser med andre ord ud til at have øget forskellen mellem, hvordan folk med og uden uddannelse klarer sig på arbejdsmarkedet. Så for Kurt Nielsen fra Beskæftigelsesregion Nordjylland er der ingen tvivl. - Tallene understreger, at det er vigtigt at arbejde på, at så mange som muligt får en uddannelse. Både de unge, og de ufaglærte, der kan øge deres kompetencer.