Danmark

Ufatteligt at danskere tør stemme på radikale

FREMTID:Ufatteligt, at danskere tør stemme på Det Radikale Venstre. Er de så kortsynede, at de ikke tænker på eventuelle børns og børnebørns fremtid? Hvis Marianne Jelved får magt, som hun har agt, vil indvandringen igen accelerere og danskernes efterkommere komme i mindretal i det land, som er resultat af generationer af danskeres kamp og slid. Til den tid vil enhver rest af danskernes velfærdssamfund være forsvundet. Det bliver en høj pris vore efterkommere kommer til at betale, fordi nulevende "gloriepudsere" finder hensynet til "Danmarks internationale omdømme" vigtigere end hensynet til egne landsmænd og kommende generationer danskere.