Lokalpolitik

Uforbeholden undskyldning i vejsag

Politikere optrådte som mæglere, og vejstriden på Andrupvej er nu bilagt

HOBRO:Den meget omtalte vejstrid på Andrupvej i Hobro er bilagt. Mads Møller Hansen på Andrupvej 13 erkender, at hans og Dansk Landbrugs håndtering af sagen giver anledning til en uforbeholden undskyldning til naboerne, Lone og Knud Jørn Nielsen på Andrupvej 17. Parret har taget imod undskyldningen, og med den fremstrakte hånd fra Mads Møller Hansen har de også accepteret, at den private fællesvej foran Andrupvej 13 samt den gamle udkørsel nedlægges og omlægges til den nyetablerede udkørsel. Med forliget blev det planlagte vejsyn i går eftermiddag aflyst, og vejstriden vil heller ikke blive en sag for Vejdirektoratet, som Mads Møller Hansen ellers havde lagt op til, da han i utilfredshed med byrådets afgørelse indbragte sagen for den statslige instans. Det overraskende forlig er ikke kommet af sig selv. Tredje part i forhandlingerne har været borgmester Jørgen Pontoppidan (V) og 1. viceborgmester Hans Poulsen (S). De to repræsenterede henholdsvis ja- og nej-sigerne, da et byrådsflertal afgjorde, at Mads Møller Hansen ikke skulle have tilladelse til vejomlægningen. - Men vi har kunnet fornemme, at de to naboer gerne ville have sagen bilagt. Derfor påtog vi os mæglerrollen. Vi kan jo kun være interesserede i, at byens borgere går og har det godt med hinanden, siger Jørgen Pontoppidan og Hans Poulsen. De afviser klart, at den politiske interesse har noget at gøre med, at Mads Møller Hansen er søn af byens største erhvervsmand Svend Møller Hansen, og at der derved indirekte er blevet lagt et pres på byrådspolitikerne for at nå frem til en lokalpolitisk afgørelse. - Det har intet med det at gøre. Men den aktuelle sag har jo altså været i byrådet et par gange, og så er det oplagt, at vi også interesserer os for den. Dermed ikke være sagt, at der hermed er skabt præcedens for, at borgmester og viceborgmester rykker ud hver gang, der er en vejstrid, siger Pontoppidan og Poulsen. Hvad forliget eventuelt måtte indeholde udover den uforbeholdne undskyldning, forbliver en hemmelighed mellem Mads Møller Hansen og ægteparret Nielsen. Det har ingen af parterne ønsket at udtale sig om. Omvendt er det dog en kendsgerning, at der på et tidligere tidspunkt - før sagen gik i hårdknude - blev talt om modydelse i form af bl.a. al fremtidig vedligeholdelse af vejen og diverse vedligeholdelsesarbejder på familien Nielsens ejendom. Efter indgåelsen af forliget undgår man næppe at sende sagen i byrådet en tredje gang for at få omstødt den afgørelse, der allerede er truffet. Det forventes kun at blive en formssag. Både Jørgen Pontoppidan og Hans Poulsen lader forstå, at deres bagland i den henseende er i orden.