Overenskomster

Uforklarligt vandtab i varmerør

Aalborg Fjernvarmeforsyning har været på overarbejde i dagene omkring nytår.

Selvom medarbejderne ved Aalborg varmeforsyning umiddelbart troede, at de var ved at have styr på det vandtab, fjernvarmeforsyningen oplevede i midten af december, tyder alt nu på, at den er gal igen. Forsyningsvirksomhederne opfordrede i går virksomheder og institutioner til at tjekke ubenyttede fjernvarmeinstallationer, for ifølge teknisk chef Nils-Aage Gregersen er det ikke så let, som man troede, at spore lækagen. - Vi har fået et par enkelte meldinger fra virksomheder, som har stået tomme mellem jul og nytår. Men selvom det så ud til, at vi havde fået stoppet vandtabet i dagene op til jul, blev det helt galt igen her omkring nytår, forklarer han. Varmeforsyningen mister i øjeblikket omkring 30 kubikmeter vand i timen. Så nytårsdag trak medarbejderne i arbejdstøjet og kørte rundt til de industriområder, som normalt ligger øde mellem jul og nytår. For frosten og det efterfølgende tøvejr kan nemt have ødelagt fjernvarmerør, som har svært ved at klare temperatursvingningerne. Fandt stor læk - Det lykkedes os ganske vist at finde en stor læk ved Printca, hvor vandet fossede ud. Men vi mister stadig meget mere vand, end vi plejer, og derfor har vi også hårdt brug for, at folk fortsat holder øjne og ører åbne, understreger Nils-Aage Gregersen. Han opfordrer blandt andet fjernvarmeforbrugerne til at tjekke, om det er unormalt isfrit på veje og fortove. Og duggede ruder i forladte garager, lager- eller fabriksbygninger kan også være et dårligt tegn. - Det irriterer os selvfølgelig, at vi ikke kan lokalisere problemet. Især fordi det tilsyneladende er noget, som kommer og går, uden vi kan forklare det, siger Nils-Aage Gregersen. Varmeforsyningens ledningsnet er mere end 1.300 km langt. Så selvom udsivende fjernvarmevand i veje og lignende kan afsløres ved hjælp af termografi, er det ikke nogen helt let opgave. Og det er naturligvis heller ikke gratis at erstatte det tabte vand. - Omkostningerne ved at tilføre nyt spædevand afhænger selvfølgelig af, om der er tale om fremløbsledninger eller returledninger. Men selvom det er dyrest for fremløbsledningernes vedkommende - fordi vi både mister vandet og energien det indeholder - er det fortsat et meget lille beløb i forhold til vores samlede budget, forklarer Nils-Aage Gregersen. Han skønner, at det pt koster 500 kroner i timen - eller 10.000 kroner om dagen - at tilføre og opvarme 20 kubikmeter nyt spædevand i timen. Og kan lækagen ikke spores til en enkelt forbruger eller virksomhed, kommer samtlige forbrugere til at hænge på regningen. - Det er ikke voldsomt mange penge, det drejer sig om. Men det er alligevel trælst og besværligt, og derfor vil vi også meget gerne i kontakt med folk, som har en mistanke om, hvor det er galt, slutter Nils-Aage Gregersen. Henvendelser kan rettes til Aalborg Forsyning, varme på telefon 99 31 48 00 eller 99 31 19 99, hvis det er udenfor normal arbejdstid.