Uformel temarække om kirke og Bibel

HJØRRING:Bistrupkirken med de to præster Inge With Johannesen og Kaj Anker Jensen i front tager nu fat på en helt ny temarække under overskriften "Folk i kirke". Temaet kommer til at handle om en række centrale områder i Bibelen og kirkens liv. Inspirationen henter deltagerne i bogen "Folk i kirke", der kan købes i kirken for 50 kr. Og den danner udgangspunkt for relevante tekster i Bibelen, der efterfølgende diskuteres. Temarækken er planlagt som "fyraftensmøder", der kommer til at foregå hver anden onsdag. Første møde er på onsdag 20. oktober, hvor der er introduktion til temarækken ved Inge With Johannesen. Og derefter begynder møderne første gang 3. november, hvor temaet er "De 10 bud", og helt frem til sidste gang 13. april næste år, hvor emnet er "Pinse og konfirmation". I alt bliver der tale om 13 onsdagsmøder, hvor emner-ne kan være alt fra Fadervor og Trosbekendelsen til Nadver og bryllup. Uanset hvad kan man vælge at deltage i hele temarækken eller blot i enkelte temamøder. Hvert temamøde afsluttes med en salme, Fadervor og velsignelsen, og har man flere spørgsmål omkring temarækken, kan man kontakte Bistrupkirkens præster.