Lokalpolitik

Uforpligtende ord om ny forbindelse

Spørgsmålet om etablering er med i kommissionsrapport

NORDJYLLAND:For et par måneder siden frygtede mange nordjyske regions- og kommunalpolitikere, at Nordjylland var på vej til at blive sorteper i spillet om de fremtidige trafikinvesteringer. Det billede har ændret sig lidt, idet spørgsmålet om en tredje Limfjordsforbindelse nu har udsigt til i det mindste at blive nævnt i slutrapporten fra regeringens særlige infrastrukturkommissionen. Indtil videre bliver Nordjylland kun nævnt i løse vendinger i rapporten, der er på vej fra infrastrukturkommissionen. Bemærkningerne i rapporten handler foreløbig kun om spørgsmålet om en tredje Limfjordsforbindelse. Men først efter, at rapporten er offentliggjort i næste måned, begynder kampen om at sikre trafikinvesteringer i Nordjylland for alvor. Rapport på vej Rapporten kommer i næste måned, og de bemærkninger, der er med vedrørende en ny Limfjordsforbindelse, er forholdsvis uforpligtende. En af forkæmperne for en vestlig linjeføring for en ny Limfjordsforbindelse er Aalborgs tekniske rådmand Marian Nørgaard (V). Hun glæder sig over, at problemstillingen vedrørende en Limfjordsforbindelse nu er taget op. Samtidig erkender hun, at der er behov for en opfølgende indsats på Christiansborg, hvis en ny Limfjordsforbindelse nogensinde skal blive til noget. Gennem flere år har regionsrådets formand Orla Hav (S) været fortaler for en ny Limfjordsforbindelse over Egholm, og han er ikke tilfreds med de bløde vendinger, der bliver brugt i oplægget til infrastrukturkommissionens afsluttende rapport. Indsats eller kaos - Det kan vi ikke stille os tilfredse med. Rapporten skal danne grundlag for en prioritering af de kommende års trafikinvesteringer. Derfor må vi prøve at påvirke politikere på Christiansborg. Jeg håber, at de nordjyske folketingsmedlemmer vil stå sammen, når Folketinget skal tage stilling til, hvad der skal se på trafikområdet i de næste 10-15 år. Jeg tror, at alle erkender, at der er et problem ved Limfjorden, og hvis man ikke søger at gøre noget, så bliver det kaos, frygter Orla Hav. Det ene sted, hvor infrastrukturkommissionen nu nævner Nordjylland, er i et kapitel om kortlægning og prioritering af mulige investeringer i nye trafikkorridorer. Her hedder det: - Der kan for det første være tale om et behov for aflastning af eksisterende korridorer - typisk i tilfælde, hvor forbedret udnyttelse eller yderligere udvidelse af den eksisterende korridor ikke længere er praktisk mulig eller økonomisk realistisk. Infrastrukturkommissionen har modtaget en række forslag til fremtidige anlægsprojekter med den type begrundelser. Det drejer sig bl.a. om etablering af en tredje Lillebæltsforbindelse nord eller syd for de eksisterende forbindelser, anlæg af en Ring 5 mellem Helsingør og Køge, etablering af en 3. Limfjordsforbindelse vest om Aalborg med forbindelse til motorvejen mod Hirtshals, anlæg af en ny motorvejskorridor i Midtjylland og etablering af en fast forbindelse over Kattegat. Flaskehalse Et andet sted beskriver infrastrukturkommissionen Danmarks porte mod udlandet. Her hedder det: Dette sætter bl.a. fokus på spørgsmålet om flaskehalse i den overordnede infrastruktur, herunder kapaciteten ved Limfjorden. - Det er glædeligt, at vi allerede nu ved, at flaskehalsproblemerne ved Limfjorden bliver nævnt i den endelige rapport fra infrastrukturkommissionen. Det er en vestlig linjeføring for en ny forbindelse, der er det optimale. Men først når kommissionens rapport bliver offentliggjort i november, skal staten i gang med at prioritere de kommende års trafikinvesteringer. I Nordjylland er mit parti gået ind for den vestlige linje over Egholm, og det ønske bliver bakket op af Venstre på Christiansborg. Jeg ved, at min partifælle Birgitte Josefsen og socialdemokraten Ole Stavad i Folketinget arbejder for, at de nordjyske synspunkter bliver hørt. Men det er jo sådan, at der går 10-15 år fra, at man træffer en beslutning om en ny forbindelse til, at trafikanterne kan bruge den. Derfor mener jeg, at det haster med en afgørelse, siger Mariann Nørgaard. Hun har tidligere henvendt sig til daværende trafikminister Flemming Hansen (K) om spørgsmålet om en ny vestlig Limfjordsforbindelse, og hun vil også tage emnet op over for afløseren i ministerstolen, Jakob Axel Nielsen (K). torben.holm@nordjyske.dk