Socialpolitik

Uforsonlig debat om socialreformen

Regeringen og DF vedtog i går den store socialreform

Debatten om, hvad der tjener de stærkt handicappede bedst blev lang og meget uforsonlig, da regeringen og Dansk Folkeparti i går vedtog den store hjørnesten i kommunalstrukturen, socialreformen. Tonen var skarp og kendetegnet af, at både oppositionen og reformpartierne havde travt med at beskylde hinanden for, at der ikke blev indgået et bredt forlig om en så vigtig og væsentlig reform. Alle partier,var enige om, at de hver især ville de svageste borgere det bedst. Men hvordan man gør det, er der ikke enighed om. På den ene side beskyldte Socialdemokraternes socialordfører Mette Frederiksen sine borgerlige modstandere for at være uforsonlige i tonen - også under forhandlingerne - og hun ville ikke afvise, at der med andre forhandlere fra de borgerlige partier kunne være opnået et bredt forlig. - Det er forlis i stedet for forlig, og det er yderst beklageligt, fordi det er de allersvageste i samfundet, det her gælder, sagde Mette Frederiksen sin ordførertale i Folketingsdebatten, der varede fem timer. På den anden side beskyldte de borgerlige - anført af den politiske ordfører for Venstre, Jens Rohde - Mette Frederiksen for ikke at pege på alternativer. Oppositionen stillede ingen ændringsforslag. - Hendes formand (Helle Thorning-Schmidt, red) har jo sagt, at partiet vil have indflydelse, men man hverken kan eller vil levere varen, mente Jens Rohde. De væsentligste argumenter fra oppositionen var, at reformen ikke skaber tryghed og sikkerhed. - Der er flere forringelser end forbedringer, mente Mette Frederiksen. SFs ordfører på området, Anne Baastrup var lige så kritisk: - Dette forslag er ren ideologi, sagde Anne Baastrup med henvisning til, at amterne nedlægges til fordel for de nye storkommuner. De radikales ordfører, Lone Dybkjær, lagde mest vægt på, at kommunerne ikke får tid nok til at omstille sig. - Det er at spille bold med mennesker, der har behov for ro, stabilitet og tryghed, mente Lone Dybkjær. Socialminister Eva Kjer Hansen tog den stramme mine på, da hun skulle gøre de mange timers debat op, og svare på nogle af de angreb oppositionen var kommet med: - Jeg er skuffet over oppositionen og Socialdemokraterne samt De Radikale. De er ikke i stand til at komme med visionære alternativer. De har ikke mod og ingen visioner, sagde hun.