Kræft

Uforståelig kritik af VK

Kommentar til folketingssmedlem Ole Vagn Christensen (S): Tak for dit venlige læserbrev (12.6.). Men jeg står lidt uforstående over for din kritik af regeringens kræftbehandling.

For det første er 2002-tallet for kræftbehandlede, du kalder Nyrups sidste, misvisende, for i det tal skal også medregnes den pukkel eller venteliste, som indenrigs- og aundhedsminister Lars Løkke Rasmussen fik nedbragt, da han kom til. Det var ganske enkelt med til, at Socialdemokratiet tabte valget i 2001. Jeg ved godt nok ikke, hvor mange af de fire pct. i stigningen af behandlingen af kræftpatienter, de udgør. Det siger statistikken ikke noget om. Jeg ved så også, at man har ændret nogle behandlingsformer, så man fjerner kræftknuder med strålebehandling, så man undgår at operere. Går man tallene efter, ser man, at brystkræft opererede i de år steg markant, ja, med ca. 2000 pr. år. Det var jo også de år man indførte forebyggende undersøgelser af kvinders bryster for brystkræft, og så fandt man jo straks flere, der skulle opereres. Den sygdomsudvikling har jeg fulgt med i på nært hold. Problemet med kræftsygdommen er, at den jo både i Nyrup-regeringens tid og under den nuværende regering kræver sine dødsofre. Her viser det sig så, at sygehusene også her kan lære af hinanden, som indenrigs og sundhedsminister slog fast under den tidligere omtalte høring i folketinget. Sluttelig må jeg igen fastslå, at der var gået Herlev Sygehus i den socialdemokratiske kræftplan af 1999.