Uforståelig kritik

Jeg står uforstående over for de seneste dages kritik om fejlbehæftede plejehjem. Jeg forstår ikke at man kun fokuserer på gamle rapporter fra 2010! De nye rapporter fra foråret 2011 viser jo netop, at der er blevet rettet gevaldigt op de kritisable forhold på Haversdal og Suldrup Ældrecentre - ikke mindst fordi ledelse og personale på de berørte centre har ydet en kæmpe indsats for at forbedre forholdene.

Jeg er ked af, at der på den måde skabes unødig ængstelse blandt beboere, personale og pårørende på de berørte plejehjem, når der henvises til ældre uaktuelle tilsyn, og det tager udvalget afstand fra. Da Sundhedsstyrelsens rapporter om Haversdal og Suldrup Ældrecentre kom i 2010, reagerede Rebild Kommune hurtigt og Sundhedsudvalget behandlede rapporterne efter høring i Ældrerådene. De nyeste tilsynsrapporter fra i år er, sammen med rapporterne fra 2010, offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside www.rebild.dk, og de viser da også, at indsatsen både fra ledelse og personale har nyttet, når man ser på historikken. Ved tilsynet i 2010 fandt Sundhedsstyrelsen henholdsvis "alvorlige fejl og mangler", samt "fejl og mangler" på de to ældrecentre. Disse formuleringer er nu vendt til, at der i 2011, for Suldrups vedkommende, blev fundet uregelmæssigheder "som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden". Om Haversdal var konklusionen i foråret 2011, at der blev fundet uregelmæssigheder, som kan få konsekvenser for patienterne, "men ikke alvorlige fejl og mangler". Der vil selvfølgelig fortsat være fokus på at udbedre de mangler, som sundhedsstyrelsen påpeger: I Sundhedsudvalget følger vi løbende op på rapporterne, men til trods for markante forbedringer er der stadig forhold vi skal rette op på. Vi følger også opmærksomt med i de forsøg der lige nu er i gang på Sjælland med en fast tilknyttet plejehjemslæge. Vi er som udvalg og kommune i det hele taget meget optaget af til stadighed at forbedre og udvikle den service, vi tilbyder vores ældre medborgere.