Uforståelig prioritering

LÆSERBREV

HJEMTAGELSE:Skoleafdelingen og PPR i Rebild Kommune er i gang med en meget underlig prioritering af ressourcer, der i sidste ende kommer til at gå ud over kommunens handicappede børn. Jeg er far til en af de 8 handicappede børn som Rebild kommune ønsker at tvangsflytte til Skørping skole, en sag der er meget omtalt i Nordjyske Stiftstidende her på det seneste. Specialklasser for ASF børn er ikke kun til gavn for de handicappede børn, men i høj grad også for de øvrige elever, da ASF børn ofte tager meget tid fra lærerne i normalklasserne, og ved at få dem ind i specialklasserne frigives mange lærerressourcer til de ”normale” elever. Her kommer så den uforståelige prioritering ind. Rebild Kommune har siden maj 2009 nemlig valgt at bruge ganske mange ressourcer og meget tid på at forsøge at tvangsflytte 8 handicappede børn der i dag er i velfungerende tilbud. Den tid de bruger på vores velfungerede børn kunne med stor fordel bruges på at hjælpe de børn der i dag ikke fungerer. Det at de forsøger at flytte vores børn må med andre ord gå ud over andre både handicappede og normale børn, som der bliver mindre tid til, da tiden bruges på os. Vi har som forældre i den grad forsøgt at være imødekommende overfor kommunens ønske, vi har spillet med på deres vilkår i en naiv tro på, at hvis vi blot fik dem til at forstå hvor alvorligt et problem det her var for både vores børn og for hele familien, og fik lov til at fortælle dem hvor skadeligt det ville være for vores børn og hele familien at tvangsflytte dem, så ville de (kommunen) behandle vores børn os hele vores familier ordentligt. Men ak, hvor tog vi fejl, vi tog gruelig fejl. Vores bekymringer og indvendinger er som udgangspunkt blevet ignoreret, eller afvist uden begrundelse. Nogen vil nok undre sig over, at vi som forældre er så kraftige modstandere af, at vores børn skal flyttes, men har man læst Nordjyske Stiftstidende Indsigt søndag den 10. januar, så håber jeg at man forstår. Kommunen er udmærket klar over, at det er et problem at flytte autistiske børn. Direkte adspurgt ” er der nogen som helst fornuftig grund til at bryde noget der fungere godt for en asperger/autist?” (med henvisning til et skoleskift) svarer skolechef Per Larsen ordret ”nej nej, nej nej, som udgangspunkt nej”. Og en måned senere skriver selv samme Per Larsen så under på at flytte 8 autistiske børn uden på nogen som helst måde at begrunde hvorfor man ønsker at bryde hverdagen for disse 8 børn. Oven i købet med opbakning fra kommunens chefpsykolog (Steen Petersen, PPR chef), der, så vidt jeg kan se, absolut intet har gjort for at tale de 8 børns sag i forvaltningen. Skoleafdelingen og PPR er altså udmærket klar over, at det er skadeligt at flytte disse børn, og alligevel er det det de vælger at bruge ressourcerne på, frem for at bruge ressourcerne på at hjælpe dem der fortsat har det svært. Af erfaring ved jeg hvor opslidende det kan være at vente på hjælp fra PPR. 8 sager ud af total 8 sager, der resulterer i 8 klager, det burde give anledning til selvransagelse uanset udfaldet af klagesagerne, men åbenbart ikke i Rebild Kommune, der vedholdende forsvare beslutningen. Jeg er meget spændt på at se hvad der sker hvis samtlige 8 klagesager går Rebild Kommune imod, vil forvaltningschef Bruno Borella så stadig forsvare beslutningen om hjemtagelse? Jeg vil gerne på egne vegne og sikkert også på de øvrige forældres vegne undskylde, at denne sag sandsynligvis kommer til at betyde endnu længere ventetid i forhold til at få assistance af PPR for de børn der har problemer, men som far følte jeg ikke, at der var noget alternativ til at klage og kæmpe for min søn. Og jeg håber at vores sag kan være med til at højne standarden for sagsbehandlingen i forhold til specialundervisning af handicappede børn i Rebild Kommune, for set fra min vinkel kan det i hvert tilfælde ikke blive ringere end det er nu.