Brønderslev

Uforståelige el-regninger

Ældre borgere kan ikke finde ud af deres el-regning. Det mener Ældrerådet, at Nyfors må gøre noget ved

Derfor retter Ældrerådet nu en henvendelse til Nyfors' formand, Gerda Pedersen. Ældrerådet har drøftet udformningen af de el-afregninger, der er sendt ud. Faktisk var alle medlemmer af ældrerådet enige om, at afregningen er utrolig dårligt udformet, og at den ikke opfylder et mindstekrav til en let forståelig og overskuelig afregning, fortæller formand for ældrerådet, Tage Enevoldsen. - Et medlem af Ældrerådet erklærede, at han for flere år siden har opgivet at forstå afregningen. Hører ikke efter Tage Enevoldsen understreger, at man i ældrerådet undrer sig meget over dette forhold. I marts i fjor gjorde man i rådet opmærksom på selv samme problem. - Vi mener, at da Nyfors er et brugerejet selskab med et brugervalgt repræsentantskab, burde selskabet tage mere seriøst på vor henvendelse. Selskabet må være meget interesseret i at yde optimal service. Vil tage dialog med Nyfors Tage Enevoldsen er på ældrerådets vegne parat til at tage en dialog med Nyfors. - Og denne dialog må gerne udmønte sig i en læsevenlig og brugervenlig afregning, så forbrugerne i fremtiden får et let overblik over forbrug, årsforbrug og det kommende forbrug, siger Tage Enevoldsen. I ældrerådet er man forundret over, at der ikke kom en reaktion på henvendelsen i fjor.