Uge 7 fortsat et feriehit blandt elever og forældre

Ravnkilde Skole har kørt på lavt blus i uge 7. ARKIVFOTO: JENS MORTEN

Ravnkilde Skole har kørt på lavt blus i uge 7. ARKIVFOTO: JENS MORTEN

NØRAGER:For andet år i træk har eleverne på Ravnkilde og Haverslev Skole sammen med deres forældre haft mulighed for at placere vinterferien i enten uge 6, 7 eller 8, men den fleksible forsøgsordning har ikke skabt de store ændringer i valg af vinterferieuger. - Af skolens i alt 138 elever har kun 10 haft vinterferie i uge 6, mens der i uge 7 kun har været 43 til stede til undervisningen. I uge 8 vil der være 108.Så uge 7 er stadig den foretrukne, måske også fordi nogle af eleverne og deres forældre ved valg skal tage hensyn til større søskende på Sortebakkeskolen, påpeger Helge Gaarn, viceskoleinspektør. Skolebestyrelsen for Sortebakkeskolen i Nørager har nemlig som den eneste besluttet at fastholde uge 7 som eneste tidspunkt for afvikling af elevernes fælles vinterferie. Hensynet til søskende Næsten den samme melding om valg af ferieuge lyder fra viceskoleinspektør på Haverslev Skole, Jørn Lund. - Af de godt 150 elever har 61 fulgt undervisningen i uge 7, mens de øvrige har haft vinterferie. De resterende elever har afviklet deres vinterferie næsten ligeligt fordelt mellem uge 6 og 8, dog en smule flere i uge 8, fortæller Jørn Lund. Han mener også at valget for elever og forældre med større søskende og børn på Sortebakkeskolen har haft afgørende betydning for, at uge 7 stadig hitter som den foretrukne ferieuge. Lærerne på Haverslev Skole har selv tilrettelagt undervisningen for eleverne i de tre valgfrie ferieuger. De arbejder i teams i forhold til antal elever i undervisningstimerne de enkelte uger. Hver elev har af samme grund fået udstukket en undervisningsplan for to uger. - Af samme grund er der kun ganske få fælles timer med blandt andet idræt. Resten af tiden hjælper de tilstedeværende lærere de enkelte elever i klasserne, forklarer Jørn Lund.