Uge 7 stadig et feriehit

Frit valg af ferieuge på Haverslev og Ravnkilde Skole

Skolevæsen 15. februar 2005 05:00

NØRAGER: Eleverne på Haverslev og Ravnkilde skole har sammen med deres forældre i år for første gang nogensinde haft mulighed for at placere deres vinterskoleferie i enten uge 6, 7 eller 8, men den fleksible forsøgsordning har ikke skabt de store ændringer i valg af ferieuger. - Størsteparten af eleverne her i Haverslev har fastholdt uge 7 som ferieuge. Dernæst kommer uge 8 som den foretrukne, mens kun ganske få har valgt uge 6, forklarer Jørn Lund, viceskoleinspektør. Lærerne på skolen har selv tilrettelagt undervisningen for eleverne i de tre valgfrie ferieuger. - De arbejder også i teams i forhold til antal elever i undervisningstimerne de enkelte uger, så derfor har forsøget ikke givet det store bøvl rent administrativt, påpeger Jørn Lund. Haverslev Skoles ledelse har ifølge viceskoleinspektøren indtil nu kun modtaget positive reaktioner på forsøget fra elever og forældre. Disse fik besked om forsøgsordningen i fjor lige efter sommerferien. Enkelte forældre har dog påpeget et ønske om en tidligere udmelding for bedre at kunne tilrettelægge vinterferien i forhold til deres arbejdsplads og kollegaer. Skolebus aflyst På Ravnkilde Skole valgte 13 elever at holde ferie allerede i uge 6, 79 holder i denne uge og 33 i næste uge. Derudover er der nogle ganske få, der holder vinterferie på et helt andet tidspunkt . Også her klarer lærerne internt tilrettelæggelsen af undervisningen de tre valgfrie ferieuger. - Men selvfølgeligt er der noget bøvl med afvikling af sådant et forsøg. De betydeligt færre elever i denne uge betyder blandt andet, at skolebusordningen er aflyst og at skolen har måttet ringe rundt til forældre til skolesøgende børn i denne uge og bedt dem om selv at sørge for transport. Skoletandplejen har også været berørt af ændringer, understreger Helge Gaarn, viceskoleinspektør. Ingen forsøg i Nørager Skolebestyrelsen for Sortebakkeskolen i Nørager har besluttet at fastholde uge 7 som eneste tidspunkt for afvikling af elevernes fælles vinterferie i år. I næste måned vil der blive foretaget en fælles evaluering af forsøget med fleksib -le vinterferier for eleverne på Haverslev og Ravnkilde Skole. Her vil det blive endeligt afgjort, om der fremover kan vælges mellem en af de tre ovennævnte uger eller om uge 7 vil blive fastholde som vinterferieuge for samtlige elever på de tre skoler til februar næste år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...