Retspleje

Ugeblad dømt for at krænke familie

Reportage fra lægebesøg i privat hjem gik over stregen

AALBORG:Med bøder på 5.000 og 10.000 kroner afgjorde Retten i Aalborg i går en meget omtalt sag om en reportage i ugebladet SE OG HØR. Bladets tidligere chefredaktør Peter Salskov skal betale 10.000 kroner - udmålt som 25 dagbøder á 400 kroner - for at have bragt tekst og krænkende billeder af en to-årig dreng, som var kommet alvorligt til skade i sit hjem i Aalborgs opland. Faldt i svømmebassin En 30-årig lokal freelancefotograf og en 50-årig journalist fra SE OG HØR fik bøder på hver 5.000 kroner for at have lavet den pågældende reportage. Bøderne blev udmålt som 20 dagbøder á 250 kroner stykket. Fotografen og journalisten fulgte en dag i juli 2001 amtets lægeambulance på job og kom derved ind i et privat hjem i Storvorde, hvor en to-årig dreng var i overhængende livsfare efter at være faldet i et svømmebassin. Reportagen, som blev bragt i ugebladet 12. juli 2001, fik drengens familie til at melde ugebladet til politiet for krænkelse af privatlivets fred. Nordjyllands Amt har under sagen gjort opmærksom på, at der var en klar aftale med SE OG HØR om, at amtet forud for offentliggørelsen af billeder og tekst skulle godkende materialet. Det blev ifølge amtet også aftalt, at der skulle indhentes tilladelse fra de fotograferede personer, hvis fotografierne gav mulighed for personlig identifikation. I retten forklarede de tiltalte, at der ikke forelå en aftale om amtets godkendelse, og de mente desuden, at man slet ikke kunne identificere drengen ud fra reportagen. Familien aldrig spurgt Men det afviser byretsdommer Poul Erik Nielsen, som i sin afgørelse lægger vægt på især tre omstændigheder. For det første, at familien i Storvorde hverken før eller efter pressefolkenes besøg gav samtykke til, at der måtte fotograferes og refereres fra besøget i deres hjem. Endvidere afviser dommeren, at det havde nogen betydning, at ugebladet i reportagen stavede bynavnet forkert. Alene ud fra foto og tekst var det muligt at identificere drengen, fastslår dommeren. Endelig understreger dommeren, at fokus i reportagen var rettet mod drengens genoplivning, og afviser dermed, at reportagen havde til formål at skabe debat om lægeambulancen. Den ambulancelæge, som var på vagt den pågældende dag, forklarede som vidne, at man efter hans opfattelse ikke kunne genkende drengen ud fra billederne. En genkendelse krævede, at man kendte barnet i forvejen. Omvendt forklarede den overlæge, som har det overordnede ansvar for lægeambulancen, at billederne var stærkt stødende, og at drengen godt kunne genkendes. Mulighed for anke Med afgørelsen er der formentlig kun sat et foreløbigt punktum i sagen. Bødestørrelsen betyder nemlig, at de dømte pressefolk kan anke til Vestre Landsret. Årsagen til, at tidligere chefredaktør Peter Salskov får en større bøde end journalist og fotograf, hænger sammen med, at han er dømt ansvarlig i forhold til medieansvarsloven. Salskov er ikke længere chefredaktør på ugebladet, men det har ingen sammenhæng med den konkrete sag. Han blev fyret i sommer, da SE OG HØR havde bragt en meget opsigtsvækkende reportage om fodboldlandsholdsspilleren Stig Tøfting.