Ugens tilbud: Køb en isbryder

Isbryderen "Elbjørn", som søværnet er ved at udfase, har ligget hen i efterhånden syv år med en svær maskinskade og kan erhverves - men på visse betingelser.

Hvis drømmen er en lystyacht med kapacitet til at krydse rundt blandt pingviner og andet antarktisk fjerkræ, er det ikke "Elbjørn", man skal gå efter. Søværnets Materielkommando vil nemlig ikke sælge skibet for at lade det sejle videre - og desuden er det et krav, at "Elbjørn" bliver bevaret på danske hænder. Men med sine 50 år, sin skibstekniske udforming samt anvendelse er skibet historisk interessant - og derfor værd at bevare for en undrende eftertid. Et ønske man afgjort deler i Værftshistorisk Selskab. - "Elbjørn" er jo en fornem og spændende repræsentant for skibsbyggeriet i Frederikshavn og har kulturhistorisk værdi, siger arkivar Erik Christensen. Undersøgelserne fra Værftshistorisk Selskab går på at få klarlagt vilkårene helt præcist. Et andet sted i Nordjylland, hvor man også gerne ser "Elbjørn" bevaret, er hos Aalborg Marinemuseum. - Godt nok har vi ikke en isbryderafdeling, men vi har jo en stor udstilling om Farvandsvæsenet. Men vi har simpelthen ikke penge til det. Det er ikke småpenge, det drejer sig om, siger direktør John Hansen. Desuden er der praktiske problemer med at have et skib på størrelse med "Elbjørn" liggende. At sætte hende på land vil kræve voldsomt meget plads, og at have den gamle dame liggende til kaj vil kræve en udvidelse af kajanlægget. Og selvom hun ingen steder skal hen skal der med jævne mellemrum måles pladetykkelse, hun skal dokkes, males, godkendes, forsikres etc. En udgift, John Hansen - fra hoften - anslår til i omegnen af 100.000 kroner om året.