Retspleje

Ugilt Hansen frikendt for forurening af å-løb

Dommer fandt ikke bevis for forurening

HOBRO:Dambrugsejer og pelsdyravler Erik Ugilt Hansen blev i går ved retten i hobro frikendt for at have udledt forurenende stoffer fra et af sine dambrug, Stendildbro Dambrug ved Hobro. Erik Ugilt Hansen var tiltalt for i 2001 at have ledt vand indeholdende bundfald fra dambrugets bassiner ud i åløbet. Ifølge to miljøarbejdere fra amtet, der vidnede i retten, blev der konstateret bundfældningsmateriale i vandløbet nedenfor dambruget. Inde på dambruget havde de set, at en planke i et stemmeværk var løftet op, så forurenet vand kunne løbe ud. Dambrugeren blev imidlertid frikendt, da dommeren ikke anså det for bevist, at der var udledt forurenende stoffer. Ved afslutningen af sagen gav Erik Ugilt Hansen udtryk for, at han er udsat for personforfølgelse fra amtets side. Som tilsynsmyndighed har Nordjyllands Amt meldt ham til politiet i en række sager. Blandt andet for at fortsætte produktionen på et dambrug, hvor han har forbud mod at producere. Til oktober skal Erik Ugilt Hansen i landsretten, hvor han håber at få omgjort en anden afgørelse fra retten i Hobro. Her blev han i 1998 dømt til at betale 3,1 millioner kroner, den hidtil dyreste dom i en miljøsag i Danmark. Vestre Landsret har afsat fem dage fra den 27. oktober til ankesagen. I denne sag er Ugilt Hansen som ejer og daglig leder blevet idømt bøde og konfiskation af fortjeneste på tilsammen 3,1 millioner kroner for at bruge for meget foder til fiskeopdræt i fire nordjyske dambrug. Sagen har tidligere været berammet i landsretten, men blev udsat, da dambrugsejeren meldte sig syg. Mandag fik anklagemyndigheden medhold i en anden dambrugssag ved retten i Aalborg, hvor den daværende driftleder på Buderupholm Dambrug fik konfiskeret 126.000 kroner for at bruge for meget foder i 1996. Dertil kom en bøde på 10.000 kroner.