Lokalpolitik

Uhæderligt at angribe embedsmænd

GOLFBANE:I et læserbrev i Nordjyske den 6. januar 2009 anfører Bente Holmgaard Andersen på vegne af naboer til golfbanen i Hegedal ved Hobro, at kommunen har lavet grove fejl, fordi Skatterådet tilsyneladende har afslået, at en lodsejer kan blive fritaget for skat i forbindelse med salg af et areal til golfselskabet. Opfattelsen må bero på en misforståelse. Kommunen er ikke en skattemyndighed og kan derfor ikke træffe afgørelse vedrørende skattemæssige forhold. Denne kompetence ligger hos SKAT. Da Arden og Hobro Kommuner i 2006 besluttede at udtrykke deres vilje til ekspropriation, såfremt parterne ikke kunne blive enige om en frivillig aftale, så skyldtes det ikke hensynet til at sikre en privat lodsejer skattefrihed. Det skyldtes ønsket om at støtte etableringen af golfbanen som et aktiv for kommunen. Det er kommunens opfattelse, at beslutningerne fra 2006 er fuldt lovlige med hjemmel i planloven, hvilket kommunen også efterfølgende har fået bekræftet i en redegørelse fra advokatfirmaet Bech-Bruun. Hvis Folketinget vælger at ændre lovgivningen på området, skal og vil Mariagerfjord Kommune naturligvis respektere dette. Jeg har tidligere givet udtryk for forståelse for at alle naturligvis ikke kan være lige begejstrede for golfbanen og respekterer derfor også naboernes modstand. Jeg kan derimod ikke respektere Bente Holmgaard Andersens beklikkelse af undertegnede og tidligere borgmester i Hobro Kommune, Jørgen Pontoppidan. Som politikere har vi imidlertid valgt at stå model til kritik og må indimellem også acceptere usaglig kritik og dermed også Bente Holmgaard Andersens indlæg. Jeg finder det imidlertid uhæderligt at angribe navngivne embedsmænd i et tendentiøst læserbrev. Vore embedsmænd er i henhold til deres jobvilkår forhindret i at tage til genmæle. Jeg skal derfor på det kraftigste opfordre Bente Holmgaard Andersen til ikke at beklikke navngivne embedsmænd i pressen.