Uhæmmede besparelser

LÆSERBREV

Mens løgnene og fortielserne om den reelle økonomiske situation er det største bedrag og spin, som Venstre endnu har præsenteret os for i Rebild kommune, så fortsætter de uhæmmede besparelser, nedskæringerne og de manglende vedligeholdelser over alt i kommunen, alle kerneområderne skal holde for. Imens alle veje og bygninger forfalder, alt sammen ud fra devisen, vi skal altså stå sammen nu, vise ånd og indsats mod nedgangstiderne. Ja, der mangler vel i omegnen af 70 millioner kroner i 2010 og de penge kan kun findes hos borgerne på alle områder, i Rebild kommune, specielt hos de marginaliserede. Hos de ældre, børnene og de handicappede, vil Venstre og konservative, godt hjulpet af de konservative og DF, fortsat gå forrest for at forringe en naturlig indsats. Oveni har regeringen og DF, i bedste fald, varslet nulvækst for landets kommuner over de næste to år i 2011 og 2012. Hvad der ligger i det, kan vi jo hver især tolke videre på. Hvordan kunne det så gå galt. Ja, de ufinansierede skattelettelser frem til år 2015 til de i forvejen velbjergede skal jo betales, ligesom ministerlønningerne til de netop afgående jo også skal betales de næste 18 mdr. Spekulation i aktier og obligationer kostede kommunerne 591 millioner kroner alene sidste år. Det store tab vil i flere kommuner betyde besparelser og ringere service. Nationalbanken ønsker ikke at fortælle om, hvem de er, de kommuner som har tabt på aktienedturen. Lars Løkkes eventyr med privathospitalerne skal også betales. De bliver forgyldt og betalt via en langt højere pris, end de selv havde bedt om og pengene bliver såmænd blot taget fra de offentlige hospitaler, alt sammen på grund af ventetids garantien. Så forringelser af service niveau og massive fyringer rundt om i landet nu er en kendsgerning også på dette område Rebild var ikke blandt de kommuner, der søgte om støtte som særligt vanskeligt stillet kommune. Den mulighed var der jo allerede sidste år, men naturligvis kan Venstre ikke indsætte Anny Winther i KL og samtidig søge om ekstra økonomi, det ville ikke være godt for kandidaturet. I disse dage ses så de sjove og sære konstruktioner af for eksempel ledelsesmæssige opgaver i daginstitutionerne. Stig tre løntrin og få en fladskærm oveni og pas så lige din nabos dagpleje også. I dag oplever vi igen, at der skal findes nye måder at udføre arbejdet på hos ældre, snart med den af venstre så velsignede velfærdsteknologi i centrum. I stedet for at blive passet og plejet med god og kærlig omsorg og pleje, deraf navnet plejehjem og ældreccenter, kommer det snart til at hedde fagre ny ældrehjem. Nemmest var det at sende alle vores ældre på en livsvarig rumrejse fra det øjeblik vi fødes, så ligger vi ikke Venstre til last eller tærer på økonomien. Udgifterne til diverse konsulenter i Rebild kommune er gennem de seneste år accelereret til uhørte højder og dimensioner. Ikke mange opgaver overlades mere til egne medarbejderne. De sendes først i licitation og allerede her klinger kasseapparaterne. Alt sammen bistået af smarte konsulentfirmaer, der har specialiseret sig i at køre kommunens egne folk ud på et sidespor. Hvor mange millioner og til hvilke opgaver kan være vanskeligt at gennemskue. Dog ligger prisen på 600.000 kroner til firmaet Bascon, som konsulent på opgaven med at udarbejde drejebog og byggeprogram for et nyt rådhus vel nogenlunde fast. Ligesom det sammen beløb på op mod 600.000 kroner netop er udloddet til ledelsen og sagsbehandlere i arbejdsmarkedsafdelingen for at få flest sager om sygedagpenge stoppet. Snup 12 menneskers sygedagpenge, og vind 12.000 kroner til en uges ekstra eller flot fladskærm, alternativt er du med i kapløbet om at blive månedens arbejder, der udløser blomster og chokolade. I dag oplever vi så som en konsekvens af en totalt uduelig regering, godt hjulpet af halepartiet DF, at mennesker fra særlige boformer tvangsforflyttes mod egen vilje. Præcis på samme måde som Thule-Inuitterne blev tvangsforflyttet fra deres oprindelige bosted Uummannaq i 1953. Vi oplever, en uhyggelig tendens til, at barnets tarv tilsidesættes frem for økonomi. Hjemtagelser fra specialtilbud sker for enhver pris. Først når politikerens egen røv er i fare, når medierne får fat i sagerne, begynder de at se på alternativer til en hjemtagelse. Og i dag oplever vi, at vi vælger helt at lade være med at vælge, fordi det er mest bekvemt for os og fordi der er økonomi i hele svineriet og nærmest uigennemskueligt. Lad os i dag hjælpe hinanden med at vælge, om vi vil fortsætte dette kaos, hvor vores helt fundamentale basale rettigheder, gode livsvilkår og tryghed bliver sat på spil, eller om vi igen skal have mennesket og dets velfærd sat i centrum. Ikke blot for nogle få, men for alle mennesker. Intet mindre.