Uheldig svejser ramt af et hekseskud på højt stillads

Den nødstedte mand blev hejst ned i sikkerhed med kran

En ca. 30-årig mandlig svejser fra Aalborg kom torsdag grueligt galt afsted, da han var i gang med noget svejsearbejde på et stillads i ca. fem meters højde. Det sagde lige pludselig "knæk" i ryggen på manden, og den ellers adrætte svejser var med èt lige så hjælpeløs som en nyfødt baby. Manden sank om på stilladset uden at være i stand til at tage vare på sig selv. Han kunne hverken komme frem eller tilbage eller rejse sig for den sags skyld, men måtte ganske hjælpeløs blive liggende på stilladset. Der var ikke anden udvej end at råbe om hjælp med lungernes fulde kraft, og det højlydte råb om hjælp blev hurtigt hørt af kollegaerne på virksomheden Bladt Industries på Nørredybet i Aalborg. Beredskabscenter Aalborg blev kaldt til undsætning, og man fandt hurtigt ud af, at den letteste og mest hensynsfulde måde at få patienten sikkert ned igen var at bruge arbejdspladsens store kran. Som tænkt så gjort. Kranen blev kørt i stilling, og den nødstedte mand blev varsomt hejst ned liggende på en båre og med et rygbræt til at understøtte den medtagne ryg. Den uheldige svejser blev efterfølgende kørt til behandling på skadestuen i Aalborg.