Uheldigt med usikkerhed omkring plejepersonale

Af Jytte Lemvig Sørensen, formand for klagerådet,Skivevej 66, Hobro. ÆLDRESTRUKTUR: I Hobro er man på plejecentrene i gang med at få ældreplejen til at foregå i leve bo-miljøer. Samtidig er en meget stor del af beboerne flyttet til en anden bolig, ligesom der på Hobro Alderdomshjem vil være byggerod nogle måneder endnu. Denne proces trækker store resurser på plejepersonalet. Hidtil har personalet klaret overgangen til leve bo-miljøer og besværlighederne i forbindelse med ombygningen meget flot, og der er kun kommet meget få klager fra beboerne. Derfor er det meget uheldigt, at der nu er opstået usikkerhed omkring plejepersonalets fremtidige arbejdsforhold i forbindelse med, at ledelsen af den nye Mariagerfjord Kommunes ældrepleje vil indføre en ny organisationsmodel, uden at medarbejderne er taget med på råd. I den slutrapport, som er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen vedrørende fagenheden ældre står der, at det i forbindelse med overgangsprocessen er vigtigt at såvel ledere som medarbejderne føler medejerskab. Det skal danne grundlag for den fælles fremtid i ældreplejen. Derfor synes det meget mærkeligt, at det blev forsøgt at få den nye organisationsmodel godkendt i sammenlægningsudvalget, før den var gennemdrøftet med medarbejderne. Det kunne jo være, at nogle af personalets og den nuværende ledelses indhøstede erfaringer kunne indarbejdes i den nye organisationsmodel. Det forekommer også forkert, at de fremtidige teamledere er ansat før der er udarbejdet jobprofiler (stillingsbeskrivelser) af de fremtidige job som ledere af plejecentrene. Jobprofilerne bør da laves før stillingerne besættes. (Da hjælper det ikke at de er antaget på betingelse af senere godkendelse.) Stillingsbeskrivelserne mangler. Jeg mener, at det er meget vigtigt, at lederne på plejecentrene får kompetence og økonomisk ansvar til at lede centrene på en fornuftig og selvstændig måde, men det lægger den foreslåede organisationsmodel ikke op til. Det jeg som formand for klagerådet især er interesseret i er, at de ældre i ældreplejen får så meget ATA (ansigt til ansigt) tid som muligt. Dette sikres bedst ved at der på plejecentrene og i hjemmeplejen er kompetente ledere og at personalet har trygge og gode arbejdsforhold, samt at de får mulighed for at være veluddannede.