Trafikulykker

Uheldsrapport må vente

Som omtalt i lørdagsavisen havde udvalget for teknik og veje en rapport over trafikuheld i Hjørring Kommune i 2008 på dagsordenen for udvalgsmødet mandag.

Diskussionen af de øvrige punkter på dagsordenen trak dog så længe ud, at kommunens medarbejdere havde fået fri, da udvalget endelig nåede til punkt 13 - uheldsrapporten. Politikerne vil gerne have rapporten gennemgået af de medarbejdere, der har lavet den, så de valgte at udsætte punktet til næste møde. Uheldsrapporten viser, at antallet af trafikuheld faldt markant fra fire dræbte og 142 tilskadekomne i 2007 til én dræbt og 119 tilskadekomne i 2008, men tendensen ser desværre ikke ud til at vare ved. I 2009 er der bl.a. allerede nu registreret fire trafikdræbte på vejene i Hjørring Kommune. De fleste uheld sker på de overordnede trafikveje, og den mest almindelige type uheld er eneuheld, hvor der ikke er andre trafikanter involveret. Enten hvor føreren mister herredømmet eller kører mod vejskilte og træer. Det er interessant at bemærke, at forskellen mellem antallet af trafikuheld og personskader har været stort set ens siden 1999. Flere spritulykker Dvs. at bilernes forbedrede sikkerhedssystemer, f.eks. airbags, ikke ser ud til at have nedbragt skadesomfanget ved trafikuheld. En anden ting, der springer i øjnene, er, at der er flere spiritusulykker i Hjørring Kommune end på landsplan. I hver fjerde trafikuheld er der indblandet spiritus, mens det kun er 18 procent af uheldene på landsplan.