EMNER

Uholdbart at kommunen er sat under administration

Knud Kristensen: - Kommunens økonomi skal genoprettes.

Knud Kristensen: - Kommunens økonomi skal genoprettes.

ØKONOMI:Her ved indledningen til det nye år og to år efter kommunesammenlægningen kan man godt gøre sine tanker om fremtiden for Vesthimmerlands kommune. Den er en dejlig kommune og på mange måder veldrevet, i kraft af dygtigt og engageret personale. Men kommunen har økonomiske problemer, som kun kan løses gennem velovervejede og konkrete politiske beslutninger. Kommunen er sat under administration af indenrigsministeriet. Det er der også en del andre kommuner som er. Det er en uholdbar situation i længden. Vi må i byrådet kunne blive om, at de kommende tre-fem år skal bruges til, at restituere økonomien og genskabe en tilstrækkelig kassebeholdning. Hvis vi ikke gør os den målsætning klar, mister vi vores økonomiske frihed, til at kunne disponere og prioritere målrettet og hensigtsmæssigt. I denne genopretningsperiode er det vigtigt, at vi koncentrerer os om, at vedligeholde vores skoler og institutioner, samt foretager nødvendig udbygning af disse. Formanden for teknisk udvalg, har for nylig oplyst, at forvaltningen har beregnet, at der skal anvendes 400 mill. kr. i de kommende 10 år, i kloak projekter. Derfor er det også vigtigt, at der laves en kloakerings tidsplan, med en nøje prioritering. Vi har svømmehaller, som trænger til renovering. Vi har ældreboliger, som står tomme, fordi der ikke er midler til at ansætte det nødvendige personale, selvom der er en lang venteliste til disse boliger. Vi har skoler, som trænger til vedligeholdelse og anskaffelse og fornyelse af inventar. Der er mange opgaver der skal løses. Derfor vil det ikke være muligt og ansvarligt, indenfor de kommende fem år, at overveje nye anlæg i haller, idrætsanlæg, kulturhuse og lignende. Det er vigtigt, at bevare og vedligeholde det vi har. Nye anlæg skal naturligvis kunne gennemføres i den udstrækning, det er et led i at reducere de årlige driftsudgifter. Her tænker jeg specielt på skoleområdet, administrationsområdet, børneområdet og ældreområdet, samt vores veje. Vi har de seneste to år, i den nye kommune investeret i musikhus, halbyggeri i Ranum, multihus i Vindblæs og nu påtænkt halbyggeri i Vegger. Museums byggerier i Farsø og Løgstør. Der er noget som tyder på, at buen har været spændt tilstrækkeligt, i hvert fald på det korte sigte. Derfor må det stå klart, at de næste års projekter bliver at få genoprettet økonomien, således, at vi ikke skal til at skære yderligere i vores basisudgifter, indenfor den daglige drift og service over for borgerne, specielt inden for ældreplejen. (forkortet af redaktionen)