Uhyggeligt signal bagattentat

Attentatet mod integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) og hendes familie har forståeligt nok fået hele det politiske spektrum til at reagere med afsky.

Fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti lyder det enslydende, at det, vi har været vidne til, er det rene vanvid og et uacceptabelt anslag mod demokratiet. Samtidig manes der til besindighed, ligesom der advares mod at overreagere ud fra det synspunkt, at det er vigtigt at bevare åbenheden i det danske politiske system. Man vil nødigt havne i den situation, man kender under andre himmelstrøg, hvor politikerne isoleres fra det omgivende samfund og pakkes ind i sikkerhedssystemer ef enhver tænkelig art. I det danske folkestyre derimod er og har det været kendetegnende, at såvel menige folketingsmedlemmer som ministre har kunnet færdes frit i det offentlige rum. Det har de kunnet takket være et rodfæstet demokrati med en dybt forankret respekt for, at meninger skal have lov til at brydes. Retten til at være uenig og i den forbindelse ytringsfriheden opfattes som ukrænkelig. Disse grundlæggende værdier er alle enige om uanset politisk ståsted. Ironisk nok kan det frisind og den humanisme, der ligger bag disse holdninger og denne respekt for anderledes tænkende, måske være den direkte årsag til, at en minister og hendes familie har været udsat for et uhyggeligt attentat (!). Tidligere tiders udlændingepolitik, som venstrefløjen og de radikale i øvrigt gerne vil vende tilbage til, har set i bakspejlet simpelt hen været for naiv og verdensfjern. Den danske udlændingepolitik er heldigvis efterfølgende blevet strammet op og gjort mere realistisk og jordnær. Prisen for denne helt nødvendige drejning har Rikke Hvilshøj nu fået lov til at betale og med hende mange andre ofre for yderligtgående fanatiske indvandrergrupperinger. Ingen har noget imod fremmede eller kulturelle påvirkninger udefra. Ikke mindst i disse globaliseringstider er det helt naturligt at opfatte Danmark som en del af den store verden og ikke som en isoleret ø med tillukkede skodder. Derfor føres der også nu en udlændigepolitik, som af hensyn til integrationen vil begrænse indvandringen kombineret med, at man satser på at landet tilføres værdifulde ressourcer i form af, at vi modtager eksempelvis udenlandske studerende, forskere og andre veluddannede, der kan tilføre det danske samfund noget nyt, der giver det flere kræfter set i et internationalt perspektiv. Fejlen ved den hidtil førte udlændingepolitik har været, at den har bygget på en velmenende, men en i bund og grund alt for naiv tolerance og humanisme. Et højt skatteniveau og en forholdsvis nem adgang til at blive dækket ind af et socialt sikkerhedsnet har haft for megen appel til analfabeter og fanatikere med voldelige tendenser uden forståelse for de demokratiske værdier, der har givet dem adgangsbillet til det danske velfærdssamfund. Omvendt har det danske skattetryk lagt en dæmper på veluddannede og ressourcestærke udlændinges lyst til at bruge deres kræfter og energi i Danmark. Derfor har den tidligere førte udlændingepolitik kostet dyrt på to fronter. Vi kender ikke i skrivende stund identiteten på gerningsmændene bag attentatet på integrationsministeren og hendes hjem og familie, men omstændighederne mere end antyder, at baggrunden er utilfredshed med det, der uretmæssigt kaldes en "racistisk udlændingepolitik". Ikke det talte ord og argumenterne, men det rå og primitive voldens sprog har lydt. Det kan være et uhyggeligt signal til den danske offentlighed om, at farlige udemokratiske kræfter er på spil og kan true det politiske system, vi har bygget op gennem mere end 150 år. Man kan kun være enig i diverse politikeres markante afstandtagen til den uhyggelige begivenhed, som angrebet på ministerens hjem i Greve er udtryk for. Samtidig kan man have et stille håb om, at den samtidig kan få venstrefløjen og de radikale til at besinde sig på udlændingepolitikkens område, så de i det danske samfunds og demokratiets interesse ser virkeligheden i øjnene og standser det politiske sværmeri i idealernes blå luft. Bliver dette virkelighedsfjerne sværmeri igen til praktisk politik, kan det blive fatalt for det Danmark, vi kender og holder af.... Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk.