Uhyre groft

JØDEHAD:Det er uhyre groft, når personer fra en helt anden del af verden end vores egen, og som vi har givet tilladelse til at bo i vort land, begynder at spille herremennesker i værtslandet, Danmark. Det er nøjagtigt, hvad palæstinensere gør, bl.a. på Nørrebro, hvor skolelederen i den danske folkeskole, Rådmandsgades Skole, Lise Egholm, udtaler: "Hvis en familie med jødisk baggrund kom ind ad døren på vores skole, ville jeg i al venlighed sige til familien: Vælg en anden skole, hvor der er færre palæstinensere". På Humlehaven Skole i Odense er ca. 30 pct. af elevklientellet palæstinensiske børn: "Humlehaven er en dansk folkeskole, så selvfølgelig skal alle være velkomne her. Men jeg ville give et jødisk forældrepar det råd at finde en anden skole til deres barn", siger skoleleer Olav Nielsen. Stillet over for disse udsagn siger overrabbiner Bent Lexner: "Det er problem, vi dagligt må stå over for som jøder. Også langt fra stridighederne i Gaza". Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at flygtninge så langt borte fra det værtsland, de har søgt ly i, kan tillade sig at agere "herrefolk" hos os, som tilfældet er? Man forstår godt, at det er nødvendigt at have Dansk Folkeparti i det demokratiske land, Danmark, til at pege på sådanne sygdomstegn i vort land. Sådanne selvbestaltede herremennesker og potentielle terrorister bør vi ikke give husly. Carl Frede Haugaard Danmarksgade 24, 9900 Frederikshavn