Uigennemtænkt forslag

Mogens Lykketoft er kommet med et forslag om, at personer på over 55 år, som bliver afskediget, skal have 50.000 kr. fra arbejdsgiveren til efteruddannelse og jobsøgning. Ud fra denne tankegang skulle afskedigelse p.g.a. hudfarve også udløse samme ydelse. Men man kan altså ikke uddanne sig til en anden alder eller hudfarve. Det burde Mogens Lykketoft kunne forstå. Havde Mogens Lykketoft tænkt sig, at en embedsmand på over 55 år, som bliver afskediget p.g.a. magtmisbrug, skal have 50.000 kr.? Løsningen er, at aldersdiskrimination direkte bliver omfattet af lov om forbud mod forskelsbehandling m.v. Erik Boeck Henrik Ibsens Vej 4 st.tv., Frederiksberg erik.boeck@post.tele.dk