Uigennemtænkt

EFTERLØNSFORSLAG:Står det til statsministeren, skal danskerne segne på jobbet, før samfundet står bi ved en "utidig" tilbagetrækning fra det aktive arbejdsliv. Først når skaden er (med tyk streg under (allerede) er) sket - kan de uheldige få offentlig støtte - nemlig i form af førtids- eller invalidepension med dertil hørende enormt lange sagsbehandlingstid. Det var bl.a. for at gøre op med denne lidet menneskevenlige "først når der er lig på bordet"filosofi, at vi i sin tid indførte efterlønnen. Men den vil Lars Løkke altså nu afskaffe. Pointen i efterlønnen er, at når ud- og nedslidningen banker på døren, men inden den er kommet indenfor, altså før (med tyk streg under før) skaden for alvor er sket, skal danskerne kunne trække sig fra arbejdslivet. Og hvem er bedst til at "høre", når det banker på? Selvfølgelig de personer, det drejer sig om - ikke de, der fastsætter den officielle pensionsalder. Denne mulighed for at komme et lurende traume i forkøbet har gennem årene sparet os for rigtig mange sundheds- og omsorgsudgifter m.v. Hertil kommer, at efterløn er billigere for statskassen end førtidspension. Derfor virker Løkkes forslag om at afskaffe efterlønnen ikke særlig gennemtænkt - hverken menneskeligt eller økonomisk.