Frederikshavn

Uintelligent

FATTIGE:Jeg kan respektere debatindlæg, som har en anden politisk opfattelse end min egen, men hvis debattøren afslører en total mangel på intelligens, har jeg det svært med respekten. Mark Durhuus skriver (6.1): ”Hvor er de døende mennesker, der ligger i rendestenen med oppustede maver?” – Her afslører Durhuus, at han enten vil provokere på en pubertetsagtig måde, eller også er han så uintelligent, at han sammenligner fattigdom under hungerkatastrofer i Afrika med den voksende fattigdom blandt lavindkomstfamilier i Danmark. Durhuus mener desuden, at samfundets svageste er en slags tiggere, som skal stå i taknemmelighedsgæld til ham og hans ligesindede ultraliberalister. Når Alexander og Emmas mor ikke har råd til at købe et juletræ og give dem en julegave, så siger Durhuus, at det er trist, men at det ikke er fattigdom. Jeg væmmes ved denne mangel på empati, som afslører en primitiv tankegang, der hylder det princip, at den stærke vinder, og den svage skal være taknemmelig med smulerne fra de riges bord. Der må være tale om åndelig fattigdom i Durhuus’ liv. Det ville være på sin plads, hvis der var en ledende politiker fra Venstre, som ville tage afstand fra Mark Durhuus ekstreme synspunkter. Forhåbentlig er det ikke Venstres syn på fattigdom og de svageste grupper i det danske samfund - eller er det? Jørgen Jensen Danmarksgade 22A, 2, 2, 9900 Frederikshavn mail.jensen@yahoo.dk