Tyverier

Ukendt kammerat stod bag milliontyverier

HADSUND:Der går over to måneder, før det viser sig, hvor god eller dårlig en sag politiets anklager har mod tre mænd, der menes at stå bag omfattende tyverier af personbiler, lastvogne og forskelligt gods. For en uge siden tyvstartede man i retten i byrådssalen i Hadsund med afhøring af et vidne, og da man i går for alvor tog hul på sagen med afhøring af de tre tiltalte, bragte det ikke meget nyt frem i dagens lys. To af de tre tiltalte erkendte at have en vis forbindelse til tyverierne, der omfatter to Ford-personbiler og lastbiler og sættevogne læsset med blandt andet møbler. Politiet nåede at sikre sig godset, men bilerne blev fundet udbrændt på forskellige lokaliteter i Himmerland og syd for Mariager Fjord. Inklusive skaderne på bilerne handler sagen om værdier for seks millioner kroner. Tyverierne er blandt andet begået i Hirtshals, i Aars og i Rørdal i løbet af september 2004. En fjerde person er tidligere blevet dømt for at have udført nogle af tyverierne og har i den forbindelse peget på, at han blev presset til at udføre dem. Hvem der havde presset ham, har han dog ikke fortalt. Via omfattende aflytninger af de impliceredes telefoner mener politiet at have knyttet forbindelsen til de tre, der nu står tiltalt. Politiets opfattelse er, at det er dem, der er de virkelige ansvarlige for tyverierne, og at en af de tre, et fuldgyldigt medlem af Hells Angels, er den, der har trukket i trådene. Sidstnævnte afviste enhver forbindelse til tyverierne, men indrømmede dog, at han kendte de to øvrige tiltalte. Den ene havde han mødt ved en af deres fælles venners begravelse, og han var siden flyttet ind hos sin nye bekendte. Den anden havde han kendt som kammerat gennem flere år, og retten fik da også dokumenteret bekendtskabet via en optagelse af en samtale mellem de to. Samtalen viser ifølge politiet, at de to kendte til den mand, der for nylig blev dømt for nogle af tyverierne. Det benægtede de dog begge. HA'erens kammerat erkendte, at han havde lejet det gamle mejeri i Als samt den såkaldte boblehal, der tilhører den tredje tiltalte. Hallerne skulle han bruge med henblik på at starte en import af biler fra Tyskland, og på et tidspunkt havde han givet en kammerat lov til at benytte det gamle mejeri til opmagasinering af tyvekoster. Hvem kammeraten med tyvekosterne var, ville han ikke ud med, men han indrømmede, at aftalen også gik ud på, at han skulle hjælpe med at omsætte varerne. Intet i de tiltaltes oplysninger gav næring til politiets opfattelse af, at den tiltalte HA'er stod bag trafikken eller havde noget med den at gøre. Men som tidligere nævnt har politiet fundet hans dna på et cigaretskod i det gamle mejeri. Ved det næste retsmøde 23. august skal manden, der er dømt for at have udført nogle af tyverierne, føres som vidne. I mellemtiden skal spørgsmålet om de tre tiltaltes varetægtsfængsling vurderes. I første omgang tillod dommer Dorthe Petersen, at besøgskontrollen lempes, så deres kone eller kæreste og børn får tilladelse til besøg uden overvågning. Hun kan dog ikke tage stilling til selve fængslingen, som de tiltaltes forsvarere begærer ophævet. Politiets anklager vil have dem tilbageholdt af hensyn til retsbevidstheden, og det forudsætter, at dommeren finder mistanken særligt bestyrket. Gør Dorthe Petersen det, er hun automatisk inhabil i resten af sagen, så det spørgsmål overlades til en anden dommer.