EMNER

Ukendt udvikling

Der ofres ikke ressourcer på nyt maste- og antennekatalog

Selv om der er udarbejdet et maste- og antennekatalog, følges det ikke altid. Arkivfoto: Henrik Louis

Selv om der er udarbejdet et maste- og antennekatalog, følges det ikke altid. Arkivfoto: Henrik Louis

Brønderslev Kommunes miljø- og teknikudvalg går ind for, at der ikke udarbejdes et nyt maste- og antennekatalog. I stedet vil politikerne vurdere de enkelte ansøgninger om opsætning af master og antenner. Baggrunden er, at det er usikkert, hvad der egentlig sker i fremtiden, når det gælder master og antenner. Teknisk udvikling Der er sket en meget stor teknisk udvikling, så de dækningsafstande, der lå til grund for det maste- og antennekatalog, der blev udarbejdet i 2006, holder ikke i dag. Der var dengang en del protester mod planen, idet borgere udtrykte frygt for strålingsfare fra mobilsenderne. Planen følges ikke - Selv om vi har et maste- og antennekatalog, har de fire 3G-operatører ved flere lejligheder søgt om andre placeringer end dem, der er udpeget i mastekataloget, siger formand for udvalget, Mikael Klitgaard (V). I disse tilfælde siger maste- og antennekataloget, at ansøgeren skal redegøre for, hvorfor de vejledende udpegede placeringer ikke kan bruges. En balancegang - Det er noget af en balancegang, hvor forvaltningen skal undgå en "masteskov", men i tråd med masteloven, skal man også søge at imødekomme ansøgninger fra udbyderne. Ikke juridisk bindende I miljø- og teknikudvalget blev det understreget, at maste- og antennekataloget ikke er en juridisk bindende lokalplan, men kun et vejledende arbejdsredskab. Udvalget slår fast, at "masteloven ikke giver mulighed for, at en kommune kan påbyde alternative placeringer af master og antennesystemer (som for eksempel i et maste- og antennekatalog), hvis forudsætningerne for at opnå de fornødne tilladelser efter henholdsvis bygge- og planloven er opfyldt". Når det er påkrævet at foretage høringer i forbindelse med nye master og antenner, anfører naboer tit sundhedsmæssige forhold som argument imod ansøgningen. Ingen strålingsfare Udvalget henviser til, at strålingen på Nordens Allé i Brønderslev f.eks. er 7000 gange mindre end den tilladte grænseværdi. Det er Brønderslev Kommunes forvaltning, der mener, at udgifterne til et nyt maste- og antennekatalog slet ikke svarer til nytteværdien. - Man vil kun kunne gisne om fremtiden, hvis der skulle laves et nyt maste- og antennekatalog, så vi vurderer det fra sag til sag, påpeger forvaltningen.