Uklædelig politik

Det mest liberale ved Venstre - "Danmarks liberale parti" - er venstrefolkenes mildt sagt afslappede holdning til "sandheden" - ikke mindst på det talmæssige område.

Senest har finansministeren underholdt os og Bruxelles med et offentligt underskud på omkring det dobbelte af den statistiske sandhed. Et fejlskøn på 43 mia. - se, det tør kaldes virkelighedsflugt. Til gengæld for denne "skævert" fik Danmark den løftede pegefinger fra EU, som regeringen - næsten med rene ord - havde bedt om. Og EU-henstillingen, den har Venstre brugt flittigt. Ikke på at genoprette landets økonomi efter krisen - for det var der jo i virkeligheden slet ikke behov for - men som undskyldning for at beskære vore fælles velfærdsordninger. Og de liberalistiske tiltag har ikke fået for lidt - og vil få endnu mere, hvis Venstre og konsorter forbliver ved magten efter valget. Men det er altså - også ifølge de fagøkonomiske eksperter - slet ikke nødvendigt. Finansministerens milevide afstand til virkeligheden kan kun forklares med "panik før lukketid". Nu skal danskerne sørme se, hvor liberalistisk de er i Venstre. Og da dette ikke kan eftervises med reelle oplysninger - ja, så tænker Claus Hjort bare på et belejligt tal. Næsten 94½ mia., der i den virkelige verden kun er små 51 mia. kr. Denne "omskrivning" af de faktiske forhold har fået meget til at glide ned - på det sidste en betragtelig løntilbageholdenhed - men … En økonomisk politik, der ikke er baseret på realiter, er hverken særlig holdbar eller klædelig for de ansvarlige.

Forsiden