Uklædelig smædekampagne mod Venstre

SF har gjort EU's landbrugsstøtte til det store tema i valgkampen. Det er bare synd, at de har valgt et emne, der ikke kan afføde den store debat.

Sagen er nemlig den, at både den danske regering og et flertal i Folketinget ønsker at afskaffe EU's landbrugsstøtte. Hvad gør man så, når man er en desperat SF-kandidat som Pernille Frahm, der ser sine mærkesager smuldre mellem fingrene? Joh, man prøver (6.6.) at fremture med, at landbrugsstøtten til flere Venstre-minstre skulle være årsagen til, at Venstre ikke skulle støtte, at EU's fælles landbrugsstøtte afskaffes. Det er et forsøg på en smædekampagne, som ikke engang er klædelig i valgkampstider. Betyder det, at Danmarks Naturfredningsforening så heller ikke skulle mene, at støtten skal afskaffes, fordi foreningens fond modtager mere end en halv million kroner i landbrugsstøtte til deres ejendomme og gods på Langeland? Politik føres ikke for egen vindings skyld, men det er man måske ikke bekendt med i SF?