Uklar boligplan

S-UDSPIL:Regeringen vil anvende midlerne fra Landsbyggefonden til at bygge nye boliger, renovere de eksisterende og bekæmpe ghettoiseringen. På den måde giver vi den almene sektor et samlet løft, som kommer alle lejere til gode. Det skal bl.a. ske ved at anvende midler fra Landsbyggefonden. Det har nemlig hele tiden været formålet med fonden, at midlerne skulle bruges på både renovering og nybyggeri. Så Rasmus Prehns (S) kritik af regeringens plan for de almene boliger er helt uforståelig. I 2002 var socialdemokraterne faktisk selv med til at bruge milliardbeløb fra Landsbyggefonden til renovering og nybyggeri. Nu argumenterer R.P. i stedet for socialdemokraternes plan om at sænke huslejen ved at gøre den afhængig af renten. Men har socialdemokraterne tænkt på, hvad der så skal ske den dag renten stiger igen? Rentestigninger vil jo øge huslejen. Jeg går i stedet ind for, at lejerne skal have tryghed i deres lejemål. De skal kende deres leje på forhånd. Der er alt for mange uklarheder i socialdemokraternes udspil. LO's Ugebrev A4 har f.eks. påpeget, at socialdemokraterne forsøger at skjule, at deres plan også handler om at sætte huslejen op i visse former for alment byggeri. Så også her skylder socialdemokraterne en forklaring. I øvrigt mangler socialdemokraternes boligudspil en social profil. De mest udsatte mennesker på boligmarkedet, er dem der står helt uden bolig, og socialdemokraternes plan ikke vil give én ekstra bolig, men blot forøge ventelisterne. Og dermed er man blot med til at øge presset på boligmarkedet.