Lokalpolitik

Uklarhed om grundlag for miljøvurderinger

Landbrugsudvidelse giver tæt opgør i amtsrådssalen

NORDJYLLAND:En landmand i Hals-området risikerer at blive sat i venteposition med sit ønske om at få lov til at udvide sin svineproduktionen. Sagen kommer i amtsrådet, og her kan den blive afgjort med en enkelt stemme for en beslutning om at vente med en afgørelse. Der skal dog kun et enkelt afbud til blandt socialdemokraterne, SF og radikale, før sagen kan vippe til den anden side, således at den kan blive afgjort med det samme efter amtets gamle regler for, hvor meget nitrat, der må udledes. Det vil betyde, at der højest må udledes 50 mg nitrat pr. liter. Efter amtets ny administrationsgrundlag må de arealer, der ligger i kortlagte nitratfølsomme områder højest udledes 25 mg. pr. liter fra rodzonen. Her har amtsrådet tidligere lagt den linje, at sager, der var sat i gang med henblik på en såkaldt VVM-redegørelse, skulle behandles efter de gamle regler, mens ny sager skulle vurderes ud fra det ny administrationsgrundlag. Amtets økonomiudvalget behandlede i går sagen, men nøjedes med at sende den videre til amtsrådet. - Jeg mener, at sagen også handler om, hvorvidt vi har en aftale om, hvordan sagerne skal behandles. Her mener jeg, at det er sådan, at vi aftalte, at ny sager skulle klares efter det ny administrationsgrundlag, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) afviser dog, at det er problemsstillingen i den konkrete sag. Han erkender, at området er kortlagt, og således faktisk skulle være omfattet af de ny regler. Efter hans opfattelse er problemet, at amtet venter på nogle ny oplysninger om, hvordan det skal vurdere nitratreduktionen i jorden. Her har næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen vurderet, at det kun er et spørgsmål om kort tid, før amtet har de ny oplysninger. - Der er allerede gået nogle måneder, og der er ingen, der har villet vædde med mig om, hvorvidt der let kan gå mere end seks måneder. I den situationen mener jeg ikke at det er rimeligt at behandle en landmand på den måde, at sagen ikke kan komme videre. Han risikerer at komme til at vente mellem seks og ni måneder, siger Niels Kristian Kirketerp. I udvalget for teknik og miljø et et flertal bestående af de fire socialdemokrater og SF'eren Thomas Krog gået ind for, at sagen skal afvente, at man får den ny viden om nitratreduktionen.