Hospitaler

Uklarhed om lægers bijob

Det er vigtigt, at lægers ærlighed ikke kan anfægtes, når de bijobber

NORDJYLLAND:I debatten om lægers bijobs på privathospitaler fyger det med beskyldninger om offentligt ansatte læger, der henviser patienterne til deres egne privatklinikker. Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, ser ikke noget ondt i lægernes bijobberi, men kunne godt ønske sig klarere regler på området. - Man kunne ønske sig en klarhed, så der aldrig kommer konflikt mellem hovedjob og bijob. Det handler både om, at man ikke i sit hovedjob utilsigtet kommer til at lave reklame for, hvor man behandler folk uden for, og at der er en rimelig tid mellem afslutningen af arbejdstid på hovedjobbet, og til man starter på bijobbet. Forudsat der er klarhed over det, er bijobberi en god måde til at udnytte den samlede lægelige arbejdskraft endnu bedre. Formanden for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg, Bent Hansen (S), deler bekymringerne, men ikke begejstringen for bijobberiet. - Vi har ikke noget imod, hvad folk bruger deres fritid til, men vi har noget imod, hvis de har en interesse i at arbejde i en hovedbeskæftigelse og så direkte henvise folk til privatklinikker, så der ikke er rent mel i posen. Da kan de begynde at spekulere i, om de skal lave knap så meget i deres hovedbeskæftigelse, så de kan score kassen i bibeskæftigelsen. Sådan en mistro kan hverken lægerne eller amterne være tjent med. Bent Hansen vedkender sig dog, at der på grund af lægemangelen kan være en interesse i, at private udfører nogle nichefunktioner på udvalgte områder for at holde ventetiderne nede. Formanden for Lægeforeningen, Jesper Poulsen, vil meget gerne undgå scenarier, som dem Bent Hansen opstiller. Han mener dog ikke, at det er et stort problem. - Langt de fleste steder er der taget højde for det. Blandt andet ved, at det ikke er den enkelte læge, der henviser ud af huset, men sygehus- eller afdelingsledelsen. Man må lave nogle mekanismer, der sikrer mod den sammenblanding, og det har man gjort i de fleste amter. Ellers vil jeg opfordre til, at man lukker for mulighederne, for jeg er ked af, hvis nogen af vores medlemmer bare kan beskyldes for at komme i en situation, hvor nogen tænker: Hov! har de nu opført sig ordentligt. Forret til overarbejde Problemet ved bijobberiet er ifølge Kjeld Møller Pedersen, hvis det offentlige og private konkurrerer om lægernes tid. - Der opstår et dilemma, hvis et amt eller sygehus gerne vil have, at lægerne arbejder over til overtidsbetaling, og de så hellere vil arbejde andre steder, fordi pengene er bedre. I den forbindelse er det imidlertid værd at skæve over Nordsøen, hvor englænderne lige har lavet en ny aftale med overlægerne. Aftalen betyder, at den første time eller to, hvor overlægerne har ekstra tid, som de vil tilbyde til overarbejde eller anden side, der har sygehuset førstebudsret. Bent Hansen er klar til at skele mod England næste gang, der skal forhandles overenskomst. - Lønpresset fra det private kan være med til at løfte lønningerne på en samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig måde. Derfor skal man have fundet ud af, hvordan man undgår, at folk siger nej til overarbejde, i takt med at antallet af privatklinikker stiger.