Personregistrering

Uklarhed omkring antallet af sager

Sandsynligvis er 12 sager forsvundet - SID har endnu ikke hørt fra alle

HJØRRING:Som det kan læses på forsiden af dagens Hjørring-udgave, så har der hersket kaos i SID Tranport efter Bjarne Mørck Larsens farvel til formandsposten. Alle afdelingens faglige sager var fjernet fra kontoret, og dermed havde den ny-valgte formand, Jørgen Jørgensen, fået en særdeles vanskellig start på sit nye job. Bjarne Mørck Larsen kalder affæren for "en løgnehistorie", men Jørgen Jørgensens udlægning af begivenhederne bakkes op af et andet af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Arne Boelt. Manglende overblik Arne Boelt er Falck-redder og medlem af byrådet i Sindal Kommune, og han er fortørnet over den forvirring, som Bjarne Mørck Larsen har efterladt sig. - Vi fik at vide, at det handlede om 12 sager, men vi ved jo ikke, hvor mange det i virkeligheden drejer sig om, lyder det fra Arne Boelt. Hvis der tages udgangspunkt i, at det altså handler om 12 sager, så har SID Transport efterfølgende været i kontakt med en del af de berørte medlemmer, men alligevel mangler man at høre fra mindst to. - Mange af vores medlemmer er jo langturschauffører, som er af sted i lang tid. Deres sager kan jo udmærket ligge hjemme i postkassen, og så sker der jo ikke noget, siger Arne Boelt. Usikkerheden omkring hvad der er sket med de sager, som der er blevet rejst ved SID Transport er også begyndt at melde sig. - På Falck er der flere, som siger, at de har været i afdelingen med breve og spørgsmål til SID Transport. Dem har vi ikke kunnet finde, og så er det, at man spørger sig selv, om der nogensinde er oprettet en sag. Det er i hvert fald svært at se, når de er fjernet, siger Arne Boel. Rystet over eksformand At sagsbehandlingen tilsyneladende er kørt ud på et sidespor i SID Transport, er selvfølgelig en alvorlig sag i sig selv, men Arne Boelt er dog endnu mere fortørnet over den lemfældige omgang med de faglige sager. - Jeg er rystet over, at Bjarne Mørck Larsen kan finde på at tage de her oplysninger med hjem fra kontoret. Sagsmapperne indeholder jo dybt personlige informationer, siger Arne Boelt. Han mener, at sagen bør få konsekvenser for Bjarne Mørck Larsen. - Der, hvor jeg har min gang (hos Sindal kommune og på Falck, red.), er det helt klart, at hvis man tog personlige papirer med det formål at skade virksomheden, eller hvis man som ansat tror, at det er sine egne sager/journaler fordi, at man har arbejdet på dem, så kan jeg godt sige, at det ville få alvorlige konsekvenser for den ansatte eller tidligere ansatte, siger Arne Boelt. Arne Boelt er blevet valgt til bestyrelsen i SID Transport i kraft af sin beskæftigelse hos Falck. Her har kollegaerne været dybt rystede over det skete. - Jeg har haft meget svært ved at forklare det her på min arbejdsplads, for mine kollegaer kender jo både persondata loven og de regler, som Falck har, siger Arne Boelt. En betænkelig affære I sagsmapperne ligger blandt andet lønsedler, hvoraf medlemmernes fulde cpr-numre fremgår, og ifølge Oluf Jørgensen, der er lektor i forvaltningsret, er det en meget betænkelig bane, som Bjarne Mørck Larsen har bevæget sig ud på. - For mig at se er det i strid med persondataloven, som gælder både for offentlige myndigheder og private virksomheder og foreninger, siger Oluf Jørgensen. Det er Datatilsynet, som håndhæver persondataloven, og ifølge Oluf Jørgensen ville det være nærliggende at sende en anmeldelse hertil for at få afprøvet sagen. Oluf Jørgensen bemærker dog, at det trods alt er en formildende omstændighed, at Bjarne Mørck Larsen har sendt sagsmapperne ud til medlemmerne. Men stadigvæk finder han det betænkeligt.